Hier in de zwart omlijste schemering

5 dec 2023 · 0 keer gelezen · 1 keer geliket

In het stille genootschap van een winterochtend

die niets belooft,

een open hand die uitnodigt,

maar geen invulling vraagt,

schrijf ik mijn ruimte tegemoet

van oeverloos tot aan de lippen

neergevlijd in de berm van het gangbare

laat ik ideeën passeren, sommige bruin, andere blauw

het geheel van vlekken en streken houdt mij vast

boeit mij aan mijn binnenste

al het mijne in het puntje van een moment

ik neem het mee, maar verlies het vaak

het vraagt me om hier te blijven

uit het zicht van mijn dwingende elders

hier in de zwart omlijste schemering

laat ik mezelf toe

om het vuur te voelen

in plaats van het te zijn

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

5 dec 2023 · 0 keer gelezen · 1 keer geliket