in den beginne

28 feb 2024 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket

in den beginne zagen we een onbestemd zwarte vlakte rondom ons 

maar alsof het slechts een zwarte doek betrof

die dun gesleten het eeuwige licht erachter doorgaf

- sterren in een pikzwarte hemel - 

werd lichtjes licht rondom ons 

 

we proefden sindsdien de kolenduisternis en een doffe dreunende bas

ontstemd door het schrille geluid van elke ontwakende zon

droomden we van heldere vlammen, van zwijgzaam vuur

dat onze leden in lichterlaaie zet

 

en de droom leidde haar eigen leven en leefde

 

we gaven de assen op onze tong aan elkaar door

onze vingertoppen reikten fluitend naar elkaar alsof het lichamen waren

die versmolten in knallende naar binnen gekeerde orgasmes

imploderende dansende dansers

 

iemand ving dit alles, filterde en componeerde 

aan een opengeklapte buffetpiano 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

28 feb 2024 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket