klein gedicht voor Thaleia

16 sep 2023 · 13 keer gelezen · 1 keer geliket

ze vecht met water als een jonge broer of zus

haar zoete gieren glijdt over zoute golven

tot plots hoog schuim doet huilen

de twee maskers van het watertheater 

glijden samen over zoute golven

ze tuurt ernaar van op een vurig strand 

alsof ze in de verte tussen het schuim 

een bloedverwant zoekt

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

16 sep 2023 · 13 keer gelezen · 1 keer geliket