Na mijn dood

12 jun. 2014 · 18 keer gelezen · 0 keer geliket

ik laat je weten

dat de berg die je bent

mij beklimt en neerkijkt op de zee

de golfslag van mijn hart is zacht

ik laat je weten

dat de kracht die je bent

mij als een paard vooruit trekt op de weg

van aarde en voetstappen, mals

als de wangen van een baby

ik laat je weten 

dat de grondstof die je bent

mij water verschaft, mij doopt

in de naam van de anderen

van goede bedoelingen

van de aaibaarheid van een stad

ik laat je weten

dat ik blind en doof als een meubelstuk

zal pronken in de woonkamer van jouw long

en ik de adem blijf, na mijn dood

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

12 jun. 2014 · 18 keer gelezen · 0 keer geliket