onverschillig

Blanco
18 okt. 2020 · 3 keer gelezen · 0 keer geliked

Hét is niet meer dan onverschillige hoop

op meer met u dan nu want, is het dit?

Aarzelend vrijwillig mijn hart in uw bezit.

Leg het dan nu maar volledig in de kNoOp.

 

Rek het kneed het breek het desnoods

Verbrijzel verbrand het met breeede glimlach.

B e s p e e l  me als gitaar met  v i n g e r s, je mag.

Als ik me tóch je tijdelijke  armen inloods.

 

Dat afwezigheid van jouw Figuur

op den Duur

aanvoelt als Zuur

bijna Obscuur

ik in de verte Tuur

en wanhoop zo Guur

opstapelt als een Muur

waartegen ik blindelings Stuur

maar waar tegelijkertijd Uur na Uur

mijn eeuwig hoopvol Vuur 

BRANDT.

 

dat het Plezier 

van ons samen Hier

aanvoelt als een rode lap op een Stier

maar 't interesseert me geen Zier

want op die Manier

geeft het Sier 

aan het Getier

van mijn brein o zo Dier

lijk, dus mijn deur mits wat Bier

voor jou altijd op een Kier STAAT.

 

dat de Hartzeer 

van mét jou Keer op Keer

zoveel Meer

omdat ik niet Leer

slechts matig Panikeer

op naïviteit Teer 

en alweer liegend Zweer 

het was de laatste Keer

me Weer 

niet tot Inkeer BRENGT.

 

dat de Pijn

van zonder jou durven Zijn

Fijn 

omzet in Wijn

en nog Wijn 

en nóg Wijn 

tot het Gordijn

van schone Schijn

van mijn hart nu te Klein

in kaarsrechte Lijn 

VALT.

 

Raakt het me diep?

DiepeR dan ik toegeven wil

maar liever dat, veel liever dat

dan het hart zonder passie, 

als van een dode zo stil...

 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

Blanco
18 okt. 2020 · 3 keer gelezen · 0 keer geliked