OOGST

4 jan. 2015 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

Zaaide hij misschien dat beetje tijd?

Wierp hij breed de rust die nodig was

voor de aarde van zijn voortbestaan?

De definities van haar plotse dood werden zijn oogst.

-twee bleke armen staken uit de grond, als asperges had zij lief

als tomaten de wangen van hun opwinding, zo had hij lief-

Als zaadjes telde hij misschien herinneringen 

in de voet van zijn vergeten?

Oogstte hij het schone van haar magie, haar lach?

Als beschouwingen van hoe zij insliep, hoe hij dat zag?

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

4 jan. 2015 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket