Paris, Boulevard Haussmann

18 jan 2018 · 1 keer gelezen · 0 keer geliket

Reclamezuilen werpen hun lange

schaduwen alsof het lente is. Dit

 

straatbeeld waarin niets een negatieve

bijklank heeft, mist alleen een zebrapad

 

waarop jouw benen en dan het licht

dat goed zit. Pissarro op de tonen van

 

Satie: Paris, Boulevard Haussmann.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

18 jan 2018 · 1 keer gelezen · 0 keer geliket