Skyline van een kleine wijk

24 aug. 2023 · 6 keer gelezen · 1 keer geliket

Uit het dakraam tuurt de horizon.

Net boven het maaiveld
vindt de wijk zijn tweede
adem.

In vogelvlucht duikel 
je makkelijk van grot
naar loods.

De torens van hoogovens
houden zich koest 
en wachten 
met affakkelen
tot droever duister
definitief invalt.

Dat doet de zon
die steeds verder zakt
en minuut 
per 
minuut
dichter naar de winter kruipt.

Ze morrelt aan lange dagen
zonder zorgen.

Hier liepen mensen
die nu rusten
als stof 
als as.

Hun schimmen bevolken de 
straten, regendruppels vervellen
herinneringen. 
Ze wissen stapvoets
de tred en ritme 
van deze rijen huizen
die 
-van boven gezien-
als puzzelstukjes in elkaar 
passen. 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

24 aug. 2023 · 6 keer gelezen · 1 keer geliket