Stijn

28 okt 2015 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

Stelselmatig stelde Stijn steelse stellingen

Stel...

Stel...

Stel...

Sterker!

Stationschef Steve staafde Stijns stupide stelling

...stapvoets

...statig

...stug

Stijn stond stomverbaasd, stamelde: 'strijdigheden staan sterker statusloos'

Stoorzender Steve staakte stierlijk

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

28 okt 2015 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket