't Is gelijk

Blanco
17 okt. 2020 · 5 keer gelezen · 1 keer geliked

’t Is gelijk

da gij bedwelmt, da gij verdooft

Stiekem zo scherp,

van elke afleiding beroofd

 

’t Is gelijk

da ‘k dwaal zonder doel

eindeloos stappen

mijn hoofd één warboel

 

’t Is gelijk

da ’t allemaal ongelijk is

Bizar, zo irreëel

als nen dooie na verrijzenis

 

’t is gelijk

zo’n warm gevoel vanbinnen

Onverklaarbaar zot,

zo klaar om te beginnen

 

’t Is gelijk

da ‘k ni weet wa wel, wa ni

Weifelen, twijfelen

tot ik uw gedaante voor mij zie

 

’t Is gelijk

ne storm in mijn hart begod

Duizend redenen waarom

van u loop ik stapelzot

 


 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

Blanco
17 okt. 2020 · 5 keer gelezen · 1 keer geliked