Zandkater

22 jan 2021 · 17 keer gelezen · 0 keer geliket

De Blauwe Mannen

zwoegen in de woestijn

uitgemergeld

door zandkorrels en hitte

de taaie stilte is hun koning

ze drinken en stinken

voeren een battle

tegen dronken sentimenten

stoffig gebrabbel

een wind vol nonsens

van het vormeloze soort

zonder richtingsgevoel

 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

22 jan 2021 · 17 keer gelezen · 0 keer geliket