unieverzum

20 jan. 2021 · 89 keer gelezen · 4 keer geliket

  HOERA HOERA HOE   RA

 

            d                   d                                                     

             e                 e 

    

               p            p                                   

                a         a   

                 r        r 

                  a    a    

                   l    l 

                    l  l

                     e 

                    l  l 

                   l    l 

                 e      e 

                n        n                                                          

                                  

              k            k                                             

             r              r                                                    

            u               u                                               

           i                  i                                           

          s                   s                                       

         e                    e                                   

        n                      n

 


     e                            e

    l                               l

   k                                k

  a                                  a

 a                                    a

r                                       r

 

PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF    

B L A B L A B (l) A  A S     D I E      K E R Z E N                                                                                                         

zware Schwere    la gravité  est  morte                                                                                    

                                        T

                                      I

                                        V

                                      A

                                     R

           V I V E    L A    G

 

 

 

(toutderrièrelesmots:opeenA4moethetpassenopeenA4moethetpassenopeenA4moethetpassenopeenA4heelhetunieverzumopeenA4)

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

20 jan. 2021 · 89 keer gelezen · 4 keer geliket