Zelfsonnet

SvenR
4 sep. 2023 · 3 keer gelezen · 1 keer geliket

Strofisch klinkgedicht met veertien verszinnen
Gestructureerd rond octaaf en sextet
Met hun twee kwatrijnen en twee terzinen
Acht men mij als poëzie met cachet

Alfabetletters vatten mijn versvoeten
Frans, Italiaans of Engels rijmschema
Tien of elf lettergrepen die begroeten
Ritmische jambementen zonder weerga

Versteend verdriet of dartel minnekozen
Uit het nu of verre wereldhistorie
Sonnetschrijven gaat niet over rozen
Ontwaar hier mijn Shakespeariaanse glorie
Oh dichter, vrees mijn gerijmd keurslijf niet
Hierin ligt heel ’t leven in het verschiet

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

SvenR
4 sep. 2023 · 3 keer gelezen · 1 keer geliket