Zomerblues

28 jul. 2022 · 14 keer gelezen · 0 keer geliket

Nu kan ik veel verdragen

op een late zomerdag,

 

maar dat aroma van rottende appels

en vochtige stoppelvelden,

sommige al meedogenloos omgeploegd,

alsof het er allemaal niet toe doet,

 

nee, dan nog liever een ondubbelzinnige

regenvlaag in volle herfst.  

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

28 jul. 2022 · 14 keer gelezen · 0 keer geliket