Tip van de week

09/06: 'Wij zouden naar Japan gaan' van Christine Van den Hove

Christina Vanderhaeghe is ervaren docent creatief schrijven. Ze begeleidt voor Creatief Schrijven vzw de reeks 'Zin in Musea', waarbij we elke laatste zondag van de maand gaan schrijven in een ander museum. De volgende schrijfdag vindt plaats op 27 juni in het Middelheimmuseum in Antwerpen. Van harte welkom! 

Christina Vanderhaeghe tipt deze week 'Wij zouden naar Japan gaan' van Christine Van den Hove

"In 5 zinnen worden diverse verhalen aangeraakt. Er is bij aanvang een wij die reisplannen maakt, als in een droom. De reis gaat niet door en de schrijver maakt een andere reis in haar verbeelding: een ik dat zich terugtrekt in een verlangen naar opsluiting en regelmaat. Het beeld van een schrijver die wel zou willen, maar er niet echt toe komt?

Een sterk middenstuk over Japanse ouderen maakt die overgang van wij naar ik. Arm, eenzaam…en het (bijna) grappige van een lichte misdaad om in schone cellen binnen de muren van een gevangenis te leven. Een regelmatig leven, waar regels eerder een omkadering bieden dan een straffend karakter hebben. En waar het leven gestructureerd wordt, op maat gebracht: vaste uren van opstaan, slapen gaan, eten, ontspannen, werken…

Eén hele mooi wending, dit verlangen van de auteur om vastgehouden te worden. De wij-droom is vervallen. Er is verlies en er borrelt poëzie die op papier een uitweg kan vinden.

Ik denk even aan het boek 'De laatkomer' van Dimitri Verhulst. Een verhaal over een ouder wordende man die z’n liefdeloze bestaan moedwillig ruilt voor een plaats in een tehuis voor hoogbejaarden. Daar heeft hij duidelijk meer plezier aan: spelenderwijze doet hij zich voor als een demente grijsaard. Hij wordt weer vastgehouden, letterlijk en figuurlijk. Het mag weer over liefde gaan…

 A.F.Th. van der Heijden, een succesvolle Nederlands auteur, start dagelijks om 8 uur en schrijft door tot aan de middagpauze.  En dan is er zijn vrouw met wie hij een lunch deelt. Deze auteur zet zich vast in een regelmaat van schrijven, én in een wij-bestaan.

De muzikaliteit van het getipte gedicht kan nog schoner klinken: lees het gedicht hardop en merk waar het ritme een beetje hapert. Tenzij het een keuze is om ook hier een onregelmatig te klinken.

Het gedicht 'We zouden naar Japan gaan' leest vlot, is bescheiden. Bijna als een voetnoot in coronatijden. En toch houdt het mij vast, met de regelmaat van een nieuw plan, een nieuwe droom."