Tip van de week

18/01: 'De volgende jaren' van Fanny Wildemeersch

Bernard Van Eeghem schrijft, schildert, ontwerpt, acteert, zingt en performt in voorstellingen die hij solo maakte of samen met andere artiesten. Hij gaf les in hedendaagse schilderkunst, doceerde aan het Lemmensinstituut, was gastdocent aan het RITCS en mentor voor jonge artiesten op Theater aan Zee. 
Binnenkort verschijnt zijn nieuwe bundel gedichten en performatieve teksten bij Fluxenberg.  Je kan Bernard ook geregeld lezen in de scheurkalender 2023 van De Sprekende Ezels. 

Bernard Van Eeghem tipt deze week 'De volgende jaren' van Fanny Wildemeersch

"Net als Fanny Wildemeersch sta ik elke dag voor de spiegel, niet ‘om de veertien jaar zo ’s avonds rond half elf’ en toch, haar selfie intrigeert: dat nattig uitgedoofd rookgerief, de pronkerige kerstkledij edoch vooral de bijhorende tekst die mij doet nadenken, inhoudelijk, hoe anders, ik kan niet buiten mijn lichaam treden tenzij in ‘spiegelbeeld met onzichtbare pennen’.

Genoeg geleend, het is het woordgebruik dat mij de oren spitst: ‘vuurtoren’, ‘achtergestelde wijken’ en ‘een glas aftands geduld’ waarmee ze haar kiezen vult; het lijkt voor de hand liggend maar toch juist gekozen want het werkt, in die dichterlijke vorm van slapend neergeschreven woorden, dit is het gedicht, hoe heden, verleden en toekomst samenscholen, in een op het eerste gezicht voor de hand liggende trant, die bij nader inzien zich welriekend ontvouwt tot geruisloze woorden die volzinnen vormen die vervellen tot betekenis.

Die betekenis zit in de taal die ons leven tot vervoeging ontbolstert: verleden, heden en toekomst. Het verleden dat duurt, mogelijk of definitief voorbij is of zelfs helemaal ‘plus-que-parfait’, het heden dat aldoor verleden wordt en op de slippen van de toekomst trapt, de toekomst die we amper kennen, mogelijk nooit gebeuren zal of nu al voorbij is."