Ann Stuckens

Gebruikersnaam Ann Stuckens

Teksten

De man van niets

De man van niets   Een dame ging naar de bibliotheek. Ze zocht  een verhaal dat zich afspeelde tussen liefde, droom, realiteit en bedrog.  Een leeg boek bood zich aan. Aarzelend begon ze te vertellen. Een verhaal alsof haar bestaansrecht ervan afhing. Dat hij nog niet had bedacht hoe hij het voor elkaar moest krijgen om samen met haar op vakantie te gaan, had ze niet zien aankomen. Het tartte elke verbeelding in haar.   Doorheen de jaren dat ze samen fietsten, op stap gingen, elkaars teksten lazen,…  had hij haar hart gestolen  omdat zij , zich nooit teveel of een last voelde.  Aan wat ze dat verdiend had, wist ze niet. Hij schonk haar meer en meer zijn vertrouwen. Haar zelfwaarde groeide. Zij was hem erg dankbaar.  Zijn vrouw maakte geen deel uit van het geheel. Ondanks de bizarre en onbegrijpelijke situatie, wilde zij voor niets hun contact opgeven. Hij dacht daar blijkbaar anders over.   Zij ging uiteindelijk mee overstag toen hij haar voor het eerst hemels kuste en   niet enkel seks met haar wilde. Hij wilde zijn werk opgeven, verbouwingswerken realiseren, bedacht een naam voor hun bedrijf. Aan lovende woorden, heerlijke momenten en cadeautjes ontbrak het evenmin.  Waar ze ook kwamen, anderen zagen hun als een liefdevol stel.  Zij stroomde over van geluk.  Als twee tegenpolen, konden ze elkaar perfect aanvullen. Dat vroeg veel  tijd en communicaties. Daar liep het mis.  Door gebrek aan beide werd weinig tot niets uitgesproken. Ondanks ze dezelfde moedertaal spraken, hielpen juiste woorden, Onze Taal of Taalpost hierbij niet. Haar opwinding was groot en zijn seks bleef erg daadkrachtig  ondanks hij ‘het’ moeilijk bleef vinden? Dat maakte het eens zo verwarrend. Wat was ‘het’? Een werkbezoek en verblijf in Luxemburg overtuigde haar dat een liefdesrelaties niet voor hen was weggelegd. Zij voelde zich afgewezen. Hij werd er ook niet gelukkiger van… .   Ze gingen nog op vakantie gaan. Oh, wat keek zij daar naar uit.  Eindelijk eens een bewuste tijd voor hun samen, vragen, antwoorden, min- en pluspuntjes. Niets tegen de klok of werkgerelateerd. Op Onze Lieve Heer Hemelvaart exact 40 dagen na zijn verjaardag volgde de totale ontreddering bij het willen vastleggen van hun vakantiebestemming. Hij was nog nooit op vakantie geweest en hoe moest hij dat nu aan boord leggen?   Hij vertrok. Zij sprakeloos. Einde vakantie. Vijf dagen later een mailtje in haar mailbox. Nog nooit had hij iemand zo graag gezien als haar maar toch lukte het hem niet om weg te gaan van zijn plek. Het was hem allemaal te drastisch. Bij hem was het alles of niets zoals hij al vaak had gezegd. Met een ongelukkig mailtje hoopte ze alsnog om een totaal verlies te verhinderen. Of ze wilde minstens een waardig afscheid voor ze hem nooit meer zag of hoorde . Niets van dat alles volgde. Zij probeerde hem en de gebeurtenis te begrijpen. Niets kon hij van de ene dag op de andere in de realiteit waarmaken door niets te doen. Alles kon in een droom en in de realiteit kon hij bouwen aan die droom.  Was hij hier ooit mee bezig geweest? In de werkelijkheid speelde hun droom zich af binnen zijn levensgareel. Zij kon haar klok er op juist zetten. Alles was voor hem zijn nestje opgebouwd met zijn vrouw, een huwelijk al jarenlang gereduceerd tot een praktische verstandhouding zonder gezamenlijke activiteiten en vrijheden. Zijn leven was zijn werk, fietsen en dure consumptiegoederen. Hij ging Robert Marchand achterna, verslond werkgerelateerde  boeken en werkte tot 10 uur per dag. Het ging hem voor de wind.  Zijn liefde was zijn kat, …. Zij was niets. Wat was zij hem waard? Van het begin tot het einde bleef het voor hem moeilijk om stappen te zetten richting verandering.  Hij koos voor onveranderlijke veiligheid.   Waartoe liefde leidt, lijdt als de moed ontbreekt.   Iets moest zij doen. Zij verzamelde haar gekregen spullen. Zette de hoed op, koppelde haar handbike aan en vertrok richting postkantoor.   De dame ging huiswaarts met het boek ‘ Liefde in verhouding van Esther Perel’.     Ann Stuckens 11-09-2019  

Ann Stuckens
11 0