blaf

5 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

blaf

het aanhoren kon ik toen niet
meest wou ik het verschoppen
het wilde zich tot me opdringen
zich door mijn mazige net duwen
iets hield me er dan al verstopt

ongegeneerd luid kwam het
niet snel genoeg vonden mijn oren
vingertoppen onder druk van schroom
alweer verstopte ik mijn waarheid
ik wou blaffend uitbreken

haastig liep het me voorbij
ik wou het op de schouder kloppen
nog een keer doen omkijken, zijn blaf
als verbeten net mazig verscheuren
maar net toen, blafte mijn waarheid

me haastig terug naar waar ik moest
dit aanhoren, ongegeneerd wou die
als vingertoppen bij me aankloppen
me doen omkijken, verbeten zijn blaf
waarheid kwam luid, ik kon breken

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

5 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket