de jutte acrobate

Teksten

#novembervers2023 naar vrije insteek dag28

Een nest Eens in een nest andere veren duiken, lijkt me erg  verkwikkend. Alhoewel. Welke blikken willen  vreemde pluimage daadwerkelijk kennen leren?   Inzage van vederdos vraagt naar schuldige antwoord, het liefste een eerlijk, op de waaromvraag. Ik weet,  niemand bereid. Blijken dan toch lucide gedachten.  Uitborstelen eigen nest, wil ik hoegenaamd zelf niet;  laat staan dat van, voor of door vreemde blikken.   Wat ik binnenin niet najagen wil, wordt buitenbeeld. Stelling is meteen dichtslaand voor deuren,  die ik zelf niet openen wil.    Wat kan op nestkasten en meermaals overwogen?  Om idem dito blikken, de mijne om mee te beginnen,  dan toch doorheen vreemde sprieten, blad en tak  naar bouwtrucs te doen hengelen willen?   Niet begrijp ik wat erin als verpletterend klinkt?  Misschien, een aangeleerd gedragspatroon? Geconditioneerde zorgzaamheid kan omslaan, in geweld en haat, als omstandigheden veranderen.   Duiken in een ander stel veren, is niet zonder risico.  Kan niets zich dan naar open houding voltrekken?   Wordt bij nestbouw ongekend materiaal ingezet?  Of blijkt de zoveelste vreemde blik, ik incluis, allergisch voor al te donzige nesttuigen?  Ik beken meteen schuld. Of was ik neststelling weg,  zoals de regen het stof van een plant wegwast?  Misschien wacht ik beter op een vreemde bloem?  Inzage zal ook dan naar schuldige antwoord verzoeken. Ik beloof mijn nest. Het wordt een eerlijk.   @linde20231128 #novembervers2023#dag28

de jutte acrobate
0 0

#novembervers2023 schrijven is lezen dag26

Basisgedicht: Op zondag schaatsen we over clichés van Vanessa Daniëls, de bezieler van het project novembervers. Op zondag schaatsen we over clichés Uiteindelijk is dit de hele kunst:aan het oppervlak blijven als op een ijslaag. Als je geluk hebt, plavijt de zekerheid van vrieseen dikke laag als een glinsterende loper vanbegin tot einde. Je kan je afscheiden van je voeten en geen benulhebben waarop je loopt. Op kristalheldere plekken grijnzen starre lijvenvanonder het dunne ijsvlies over het wak.Die kan je negeren. Je kan ontdekken hoe natte enkels voelen.En het is niet het doorzakken dat het meesteschrijnt, het is het langzame ontdooien;het lange herinneren hoe scheurend ijs klinkt. In het beste geval leer je omzichtigvoortbewegen; je gewicht impactloosoverdragen van je ene naar je andere been.En ik denk dat het dat is. Het is het schuifelenmet zwier verheffen tot kunst. Mijn creatie: Maar laat me nu net niet ontdooien willen. In schuifelen zie ik geen kunst. Het is als zwieren uit je jurk en net dan niet  in je netste onderbroek prijken.   Negeer me vandaag dan liever. Ik blijf wel aan het oppervlak. Als op een dunne ijslaag. Iemand moet starre lijven in de gaten houden en sneller herinneren hoe scheurend ijs klinkt.   Ik heb geen benul, hoe en waar de loper voor je glinstert. Begin tot eind.  Niets schrijnt, niets plavijt. Vries kan ik je niet verzekeren.   Je kan je afscheiden, maar sta me terwijl toe. Grijnzen is voor me als voortbewegen;  van mijn ene naar mijn andere been. Enkel met mijn muts op, verandert er iets.   Iets te gewichtig wordt het voor je nu wellicht; natte enkels woelen en zwier verheft. Dunne ijsvlies  ontdekt op kristalheldere plekken onzekerheden.   Ik denk dat het daar is. Daar, over het wak, waar je me negeren kan.   @linde20231126#novembervers2023#dag26

de jutte acrobate
0 0

dat pak

dat pak dat pak trok ik uit het paste me niet langer geld voor een nieuw had ik niet genoeg in mijn kleerkast fitte me wel ik wist dat pak pakte me als voor het eerst toen ik erin schitterde en dacht geluk te zien het lang verwachte iets dat me toekwam iets waartoe ik had gewerkt het pak voelde als een geschenk bijna als die beloning een tijdlang droeg ik het ik combineerde frivool met andere stukken het ging me best af  edoch complimenten bleven uit de overtuiging waarbinnen ik vertoefde strookte niet met wat mijn toeschouwer zag het wrong toch schreeuwde ik mijn ding showde met pak flaneerde in goten liet het bespetteren her en der scheurde het me te nauw voor mijn vormen het pak wou ik koste wat het koste dragen het verslijten tot op de draad mijn verdienste was het immers hier zwoegde ik jaren voor blikken werden intussen stiller ik wist het edoch wou niet kijken mijn trots was te groot mijn overtuiging te sterk soms aantrok ik het pak bewust ik wist het weerhield me van vreugde van vrijheid het maakte me stiller in mijn levenswerk in mijn schrijven werd ik beknot ik werd weinig begrepen het pak weerspiegelde me niet meer als die vulkaan stond ik op uitbarsten het onbehaaglijke voelen durfde ik niet langzaam maar zeker verstopte ik mezelf ik maakte me klein hield woorden binnensmonds werd veelal monddood mijn ivoren toren brokkelde af mijn schreeuw werd stil mijn pak wist niet langer te overtuigen lang al was ik niet meer wie ik was het pak beknelde me niet lekker stond het me nog het wrong op meerdere plaatsen ik wist het werd hoog tijd dat ik het uittrok het paste me niet langer

de jutte acrobate
0 0

het kwam

het kwam   het kwam door het aldus niets indringender dan dat het stuikte zomaar bij me binnen verbeten hield ik de lippen stijf te vrijwaren wist ik dan mijn ziel genoeg geblaf trok me al neer niet ook nog moest, dit woord   het kwam doordat ik teveel wilde die andere te zijn misschien of niet helemaal te zijn wie ik was tegelijk wilde ik anders zijn die indringer waar het moest aldus balanceerde ik op die koord tussen twee verroeste palen, kon het   gretig opgetrokken als van oudsher pasten die een ietwat bij mijn elan hielden best strak mijn zijn niet zozeer mijn huid, dat wrong heldhaftig wou ik me niet betuttelen mee dat oude elan fier dragen wel van een oerdegelijk staal, liever   eruit bestond ook ik zelfs deels ertussen hing ik dus te bengelen alnaar het welles nietes tijdperk niet dat hield steek, enkel de zomen van wat ik droeg verdroeg ik zo goed als niets ik verlangde erg, naar woord   voor enig contact sprong ik terwijl doorslikken moeilijk werd  me steeds eruit wringen moest kunnen die vrijheid weten weten waar die voorhanden lag die oppikken waar het kon, werd niet eenvoudig alledaags   aan de overkant kwam ik wel of er ineens in vogelvlucht door wat voor me was bedoeld eigenlijk maakte niets me uit ik kon niet dansen als de beste het wel kunnen, wist koord  en te verlichten mijn elan    van oerdegelijk staal was het enkel verroestte het gemakkelijk het hield steek voor zomen ik verdroeg weinig ander elan kranig hield ik de lippen stijf ik wilde anders zijn, in woord voor roest bestond een middel

de jutte acrobate
4 0

Opleiding

Leraar

Publicaties

@degazet@uniederzorgelozenkortrijk

@dezorgelozenkrant@uniederzorgelozenkortrijk

@doorkalebomenbladeren@poemtatapoëziewedstrijd2023

@28stepoëzieprijsboontje

Prijzen

Winnend gedicht 'Zorgen' voor poëziewedstrijd Nieuwe Vaart Gent 2023

Varia

Stichtend lid van Uit de Pen (UDP), schrijfclub Kortrijk-Roeselare (sinds 2021)

Auteur van het prentenboek Duveltje Dok en de hemel (2019)