De dochter van rechter C.

21 mrt. 2021 · 9 keer gelezen · 0 keer geliket

Het was een avond begin of half maart

Al fietsend de tocht naar een geborgen wereld

Niet beseffend aan welke doodsvaart

Daar zou passeren een roekeloze dronken kerel

In een bolide zwart glimmend als de nacht

De bocht en realiteit verliezend

Het meisje pedalen trappend, haar laatste lach

Bestuurder te aangeschoten een oplossing te kiezen

Verloren aan dwaasheid, snelheid en lot

De dochter van rechter C., haar laatste blik

Haar jonge leven naar hemel en God

Die avond in maart

Leek haar leven niets waard

Die avond in maart

Trok de dochter haar laatste kaart

Het oordeel niet recht en niet vaardig

Het oordeel gemeen en toch zo alleen

Een leven aanstonds, zomaar voorbij

Ze haalde geen juni, ze haalde geen mei

 

https://autismestorm.home.blog

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

21 mrt. 2021 · 9 keer gelezen · 0 keer geliket