De eerste niet-dag

Anemos
20 jan 2022 · 1 keer gelezen · 0 keer geliket

Hoestend, proestend, happend
adem hoog, mond droog
groot lawaai, amaai amaai

Verfomfaaid en verfrommeld
strompel ik uit bed, met
bonkend hoofd, ronkende luchtpijp
sleep ik mezelf naar overal en nergens
zit ik neer, zomaar ergens

Monstertjes in mijn hoofd en hoest
de vriendjes van hét monster
intussen denk ik helemaal ontsierd
toch iemand die nog feest viert!

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

Anemos
20 jan 2022 · 1 keer gelezen · 0 keer geliket