Duidelijke taal

Dagboek van een leerkracht
23 mei 2020 · 2 keer gelezen · 0 keer geliked

Hey dagboek,

Op dit moment zie ik een zee van suggesties voor digitale platformen en afstandsonderwijs. We verdrinken er een beetje in.
Maar we dreigen het belangrijkste uit het oog te verliezen... We moeten al deze informatie duidelijk naar ouders kunnen overbrengen, want zij nemen deels de rol van leerkracht over.

Communicatie is altijd een grote uitdaging geweest voor onze scholen.
Tot vrijdag 13 maart steunden we vooral op onze leerlingen om ouders te briefen.

Wat ik nu mis, is duidelijke taal!
Het zou fijn zijn, mochten de overheid en de koepels ons hierbij helpen, zodat we zoveel mogelijk ouders bereiken.

Een aantal voorbeelden:

➡️ Modelbrieven voor scholen met picto’s en korte, duidelijke boodschappen. Verstaanbaar voor elke ouder.

➡️ Eenvoudige en duidelijke stappenplannen rond dagplanning, gebruik van digitale platformen ...

We moeten ouders helpen en voorkomen dat ook zij verdrinken in een overaanbod.

Bart uit Antwerpen

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

Dagboek van een leerkracht
23 mei 2020 · 2 keer gelezen · 0 keer geliked