eigenheid

20 jun. 2023 · 6 keer gelezen · 0 keer geliket

eigenheid

begraven wat was, een teveel

onderdrukt, eigenheid wilde

wegduwen pijn, beter dragen

juk, in ontkennen lag inner 

gewild als was onzichtbare

naar fijne draden doorkliefd

hangend in bomen, dwalende

modderdal, verslenste blad

naar vergelen vroeg wat was

 


klare draad, uitwaaiende lied

geluk in stof vlijtige knobbels 

rafelden al hier en daar kruid

voor het kleed dat droeg blad

niet vergrauwd wilde, het was

naar felle kleur beter dan fijn 

dal doorleefde, pijn smaakte  

als modder in bomenstof lief

juk was, verslenste eigenheid

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

20 jun. 2023 · 6 keer gelezen · 0 keer geliket