Het gebied

29 aug. 2020 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

boven mij zie ik de onaardse geluiden toetreden
tot er van onderen mij een een kreet geslaken wordt
en ik zei ik die mij verkeerd begrepen voelde toenemen in adem
pas mij niet meer aan maar valt uiteen onder mij
rijk uiteen gespreid als de ondergrond
die al veelvuldig wàs

een grotere tristesse bestond eruit
jezelf beter van buiten en binnen te kennen
dan datgene rondom je

je slaakt je zucht tot zicht
en dat voel je 
het doet zeer meer te zijn dan wat er gezegd wordt

en voor mij het gebied
en verder nog reikt het uit tot kansarm bestaan
want er is al het één gezegd en het ander vernield
tot brokstukje adem

de gang in mij van mijn bestaan
rekt en rekt tot circumstance

soms kan ik het niet beter verwoorden door te spreken
door dan te spreken iets zo doen lijken 
past zich niet veelvuldig meer aan aan het gesprokene
en zo brokkelt alles af tot ook ikzelf afbrokkel stukje wanhoop beentje gebarsten mens-deel vermengt met iets tot niets
zo ook met jou zei je tegen ze

wat de meervoud van oud kan zijn
is geschiedenis in onze porieën dat wat je mengt met 
slagkracht zodat je weet
wat er daarginds nog iets kan zijn
een rol van betekenis
een grotere tristesse kon daarin bestaan
jezelf af te breken in dat meervoud
er kortom rondom heen te draaien 
en zo jezelf langs alle kanten eromheen te wikkelen
want dat wat een lichaam kan

omdat ik niet meer wist wat mij zo overkwam
ging het niet meer
niet meer dan simpelweg te weinig

ik spon erom heen
en als luchtwegen de tong verlaten
weet dan dat er iets gezegd is dat blijft zonder daar lawaai mee te maken
het verschil tussen geweld en een proces
datgene dat van tijdelijke aard is komt aan voelt pijnlijk aan 
voor de doelgroep

door er simpelweg omheen te zwijgen bereik je niet zei je wat kan bereikt worden door erheen te spreken en dat ditgene hetgeen beschreven was werd
wist ik gewoonweg nog niet
te jong zei de één 
te oud zegt de ander die al meer gevallen is 
want het zegt ons allemaal hetzelfde 
dat wat gebeurd is al vanzelf oud is

there is a better world
must be

want wat je me zei blijft gewoonlijk niet bij het gezegde
het vertelde slaapt nog 
in de armpezen die wijzen 
naar het beschrevene
wat al op voorhand veel meer zegt
weerlegt niets
meer

voor mij is het ideaal-verhaal integer 
en tolereert het niets 
moraal gezien dan nog

wat ze me in de schoot wierpen leek op een neergedaalde mening
veerkrachtig opspringende subjecten opspringend van de duistere ongeweten kennis
kennis moest je opdoen nu dat je ze mag vergeten

en wat me zo overdadig beviel stal me uit de slaap 
waarin ik zat door de rand van het gebied waarop ik me bevond

kan je nog rasechter liegen dan door erover de waarheid te verliezen?
en niet dat dat was wat je wilde 
maar alles is beter nu
dat erover geschoven wordt door mensenhanden
elkaar en datgene behoedend 
voor elkaar

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

29 aug. 2020 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket