het regende

4 mei 2023 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

het regende

zonet regende het, al werd ik niet nat

de weinige druppels leken even te willen

als dat zuchtje in wind schuilde Regen

voor wolken en zon, hun teveel overdag

verdrong zijn bestaan, Regen wou kort

machtig gelezen als vormde zijn beslag

inktdruppels tot vers, in Regen kon ik 

lezen er kort wezen een zegen, vandaag

mijn verkoeling, al liep inkt dooreen

zijn vleug pikte ik, papier als bijzonder

zijn touch niet als op andere dagen hield

Regen zich stil, ik herkende mezelf als

op keren dat ik mee niet wist me in te

houden, ook ik sprong dan uit mijn doos

ik vergaf Regen, zijn druppels machtig

in avondsprong maakten mee het verschil 

als wou zijn inkt mee tegelijk op papier 

vertellen in vers, dat ook hij me erkende

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

4 mei 2023 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket