inner weten

4 mei 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

inner weten

gaan zitten er kort moest ik
mijn inner ik zei het me wijs
even rusten niets overhaasten
stilstaan er was inner weten
luisteren als naar vergelijk

te snel wilde ik die vleugels
uitslaan op aarde mijn voeten
bleek beter straks mocht ik
vliegen mijn hart volgen wijs
weten dat inner weten wist

er gaan zitten zette me terug
bij wie ik was voorhield me
die spiegel als goud blonk er
wat ik zag even stilstaan deed
weten straks mocht ik weer

mijn hart zei het me vliegen
het volgen wist beter niet te
snel goud koesterde ik wijs
ook al blonk het er was ik
inner weten dat het me zei

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

4 mei 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket