Leven

12 aug. 2022 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket

Hip hop en het leven rolt zich wat verder uit.
Waar de stoplichten schenen,
groeide het kruispunt uit tot overwoekerde zone.
In de geeststad van je verleden, weifelend binnentreden.
Ik zou mezelf tot tranen toe kunnen ontroeren met deze tekst,
maar na hoogmoed, volgt een trage, gracieuze dood.
De dood & de herrijzenis van één en dezelfde schrijver
in hetzelfde verhaal vertellen zou op de lachspieren inwerken,
dus houd ik het bij de herrijzenis.
Ik hef de woorden opnieuw op.
In de nasleep van Dries Verhaegen kwam Dries Verhaegen. 
De blik & verwondering ineen.
Tot 1 beeld gemaakt.
Met het beeld nog flou, slaag ik dit schouwspel gade.
De blik op oneindig.
Doet het niet iedereen iets, plots weer levend te zijn?

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

12 aug. 2022 · 10 keer gelezen · 0 keer geliket