levensgolf

10 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

levensgolf

lint voor verleden mee

knopen bloot wapperen

uithalen naar de wind

mee blinken in de zon

erin tijd plukken, verhaal

bouwen aan heel huis

weer torenhoog durven

verschijnen in dat licht

als anders dan wie ook

getijen op die levensgolf

er drijven, al is water woel

terwijl, er niets verwachten

leven, zijn wie niemand is

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

10 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket