mijn beeld

29 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

mijn beeld

er lag mijn beeld aan diggelen

instant trof het de grond me

in stukken werd ik ineens grof

onbestaand als zijnde verworpen

hoe het de grond raakte scherp

klonk schriel voor eenzame oren

 


kwetsbaar als was ik zocht ik

houvast in beelden een rijkdom

waarom het viel het me verliet

een raadsel tot opslag mijn oog

niet ik trok het om als vanzelf

verliet het mijn oren te zwak

 


ongewild viel het naar opzet

als verkasteelde mijn lucht 

vergezelde het tot oogopslag

me inpalmde me schudde het

instant af dat verwilde beeld

schriel viel grof er tot grond

 


op schudde ik mijn rijkdom

beter als eenzaam raadsel me

beter me als uit lucht kasteel

in stukken verworpen het ik

onbestaand wild er houvast

beter beeld me aan diggelen 

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

29 apr. 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket