mijn huizen

29 apr. 2023 · 4 keer gelezen · 0 keer geliket

mijn huizen

ooit bouwde ik kastelen
met lucht die er doorheen
hun lompe muren waaiden

er droeg ik geen kroon
er dopte ik mijn eigen bonen
er at ik niet met gouden lepels

geen zandlandschap riep er
voor warm blinkende beeld
hun tuinen pronkten er dor

het pak dat ik droeg joeg me
er doorheen vreemde oorden
niet de scepter zwaaide ik er

mijn kerkers bleken erg diep
enige torens had ik er niet 
voor dat eeuwige verzicht

als was ik er koning
niets liet me er dromen 
koetsen noch tronen mijn rijk

ik liep er chagrijnig
meerdere dagen te dolen
vond in leven kind noch kraai

geen butler verschoonde
linnen rook er naar zweet
er walgde als me kantelen hoog

tot ik ineens er de sleutel
vond en er mezelf buitensloot
op straat leek alles weer helder

mijn wind ging er liggen
ik kon er weer zijn voor me
waren huizen beter als klein

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

29 apr. 2023 · 4 keer gelezen · 0 keer geliket