mijn kelk

16 apr. 2023 · 2 keer gelezen · 0 keer geliket

mijn kelk

tot waar de draad hing wilde ik
klauteren tot waar mijn ziel
tussen mijn flarden flaneerde
als bloem aan haar stengel
verknocht aan haar meeldraden
verwaaid over akkers door wind 

er heerste stilte weldadig
kortzichtig gleed ik er uit
over bestoven paden geurend
naar lijflijk bestaan warrig
wetend waarom ik verwelkte
mijn kelk hield er nog stand

aan zon kwam ik niets tekort
wist ik werd er verblind
dat teveel aan zonnestralen
eens rechtop tuurde ik weer
over mijn veld wilde vierkant
mijn zicht kon beter gekaderd

hemel wenste ik liep wat snel
duikelde mijn tranenveld in
vloed kwam nooit zonder eb 
al wilde ik er stralen rechtop
geen tijd sprak er zich uit
beter kon ik verdwalen

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

16 apr. 2023 · 2 keer gelezen · 0 keer geliket