Moor

10 nov. 2019 · 13 keer gelezen · 0 keer geliket

in een kwijtgespeeld interesseveld zitten

de aangetaste deeltjes benadelen

en de weg vrijmaken

voor mezelf

in een verbaasd landschap de staat bezingen

de vertwijfelde pose vormgeven

en de weg vrijwaren

voor mezelf

 

Ik startte een onderzoek naar de ongeziene status der dingen

die in een handomdraai de gevrijwaarde basis vormde van al

dat zich de dag in zong, een kwestie van volume waarin het volle

de zendmast betekende voor communicatie en een volle integratie.

Zo vormde zich een poreus buiten-landschap dat zich omplooide

tot routine waarmee we alles exclusief raad gaven en de dieren

de dieren vertwijfelde poses in joegen tot mens vermomd en tot

twijfel verdacht waardoor mens zijn niets meer werd dan al dat

exclusieve gepropagandeerd aanstalten maken.

Hiermee schreven we nieuwe grondregels voor een helium-staat

waarin op onder werd en wij onderwezens vastzaten in de modder

van de aangrijpende horror der mens versus dier.

 

in een verbaasd aanzicht vastzitten en geluid maken

opdat alles zich in een vrome realiteit voortbeweegt

en wij ons in dat vacuüm een plexiwand schenken

en deze ook schenden tegen de doodgebloede buitenlander

waarvan quasi alles verdacht bleek en het stormde soms

als het al licht was geworden dat herinnerde ik me nog goed

en als daarin het licht wederkeerde vermomde ik mijzelf

als een dubieus dier dat nog instinct kende

 

Instinct

een gevrijwaarde basis voor het omkomen van de wezens der

planeet pro integratie die een baan beschrijft in zichzelf.

Hij beschrijft een baan die in de ban is van zijn eigen middelpunt

en daarmee garandeert het zichzelf van starende blikken die

steken in de huid

de huid die aardkorst mee beweegt in een ommekeer en hierover lopen

om telkens om een middelpunt te vragen om te kunnen terugkeren

 

Hiernaar bleek geen vrije weg die verloren was in het zich aanpassen

naar een bleke norm en we liepen liepen en we liepen tot we vastzaten

in onze eigen ledematen die de aardkorst in natte materie met zich meedroegen

en het zicht met zich meedroegen en alle ongeziene dingen met zich meedroegen

waardoor het zicht al in ons zat en wij keerden de gaten in onszelf om

zodat we onszelf iets beloofden dat nooit zijn rug kon tonen.
Hierop glimlachte onze thuisbasis en keerde weder naar zijn schamel spel

waar er een spijkerschrift het begin betekende van de ondergang.

 

ik wou mijzelf een wand schenken

waarin ik schroot was en de tafel bekleedde

volgens de regels van de weigering

ik wou mijzelf een wand schenken

zodat ik schroot was en wanden op zijn beurt verkleedde

een buiten-binnenspel volgens de regels van een toekomst

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

10 nov. 2019 · 13 keer gelezen · 0 keer geliket