Ogenschijnlijke vergetelheid

8 apr 2021 · 12 keer gelezen · 0 keer geliket

En als onze ogen elkaar weer ontmoeten

Weet dat ze zullen botsen

Zonder wapens of bepantsering om ons te verdedigen

Alleen onze blote zielen

Met kleren om ons lichaam gedrapeerd

Het enige dat ons eraan herinnert dat we mensen zijn

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

8 apr 2021 · 12 keer gelezen · 0 keer geliket