Olderdebolder

30 okt 2015 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

ilde eette ze

en zonder aar was ik niet zo opeloos malcontent

wil je mijn ond zien vroeg ze op een morgen

ik ga ermee op otel voor ulpeloze dieren

met ier en daar een kronkel in un oofd een mankement

oera zei ik

weer zo'n eilig boontje dat olderdebolder eelder dagen aar leven op de elling zet

dus liep ik met die ilde in mijn and elemaal de weg weer naar beneden naar een uis zonder onden maar met katten nu was ik in mijn element

zij kon et niet ebben 

begon te trekken aan de mouwen van mijn rimpelloze elblauw emd

ik ben oegenaamd niet meer tevreden riep ze

want jij ebt mijn trouwe arry in zijn ele ond-zijn gekrenkt

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

30 okt 2015 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket