Oor I, II, III

2 jan. 2020 · 17 keer gelezen · 0 keer geliket

het Oor I

 

 

in lange onmenselijke gangen in mensen

lopen dunne buisjes landschap over de handpezen

en hiermee wordt iedere klaagzang gehoord

tot inzicht verwerkt

en van bestaan ontdaan

 

in kleine maar onmetelijke sprongen ontdoet ze zich van dit opgehemeld

verlangen naar gekoesterde toekomst

geluid:

een grootse wandaad

door en van het Oor

 

en in even onnavolgbare codes

wordt deze jungle herhaald in de spraak

geluid tegen geluid

en in mensentaal

 

zo ontstond ooit de mensaap van de toekomst

en wentelde die zich in wantrouwen van zijn soortgenoten

zijn opper ego

en alles heeft zich al zuchtend herhaald

en tralala onze geschiedenis is lang geleden ontstaan

maar de draad wordt nu gesponnen in de velden

landschappen die bijblijven

 

maar onderweg nooit grijpbaar blijken

 

want het is de mond die spreekt

en de ogen die zich hierboven verkiezen

de gedachtegangen snel de handelingen des te trager

en het Oor die bestond

 

in mensentaal

 

het scheelde dus niet veel of we vielen reeds in herhaling

gelukkig dat wij er waren om te horen

dat de weinig vatbare materie der dingen

bezig was

 

bezig was te bestaan in zijn kleine bestaan

een leven om een leven

en daarmee materie op oudere materie

die ik wil dat ze opgraven en dan weer bestuiven

steeds opnieuw

 

wij die bezig waren

keerden de staat der dingen om

en daarna om

om in flux te blijven van het geweten

 

het Oor daarentegen

oogstte lof voor zijn professioneel gebruik van het abc

 

 

 

het Oor II

 

 

een klein organisch verbonden landschap

dunne gangen en spelonken glinsteren in de ooghoek

maar worden gehoord in de hoofdstad

een toespraak om meer

en een verpersoonlijking van de privileges

een herwerking van het voorbestemde scenario

in het Oor en gehoor van een massa

een klein verwerpelijk zicht aan het oog onttrokken

en erin opgaan

zou misdaad zijn

een onmogelijke toewijding van een innerlijk tabula rasa

en een natuurlijke versmelting met grotere toestanden

of een onnatuurlijke persoonlijkheid

die toeneemt in volume maar nooit in massa

 

en een krachtveld dat zijn voortbestaan verzekerd

door licht te blijven

licht in de hand altijd bij je in je hoofd-bestaan

onmetelijke klanken

in geld uitgedrukt om te worden bijgeschaafd in een beschaving

die zijn instinct verloor

op overdreven wijze

 

de vertakkingen van een cultuur

die weigert zichzelf te bestemmen

in de jungle des tijd

deze tijd

die aanspraak maakt op het contract in terminis

extatisch geknetter

en slaafs handgebruik

ondertekend met DNA
onderwezen door dieren en wezens in de fauna

 

een barbaars gebruik van de taal

en een nog inheemsere gewoonte tot redevoering

ik noem het afstand

maar anderen noemden het reeds voor mij

 

zo speelde ik slaperig de weelde kwijt die mij was toegeschreven

en kende ik een ego dat mijn adem in zich droeg

 

 

 

het Oor III

 

 

een gevoel dat je op de ondergrond houdt en je onder de arm kietelt

tot je waanzinnig wordt en de dans van adem vergeet

een gevoel van een oude grijze gevel die in je binnenste ademt en de art brut

in je gevoel overgeeft aan een nieuwe waanzin in de meta van het denken

een gevoel dat je bruut te kennen geeft dat weinig waarschijnlijk lijkt

in het licht van het gehOor waarmee je de gevoelens rondom rond

kort knipt en je persona aandacht schenkt in de nieuwe dimensie

der weinig

een waanzin die je het gevoel geeft

en na een hoop gevloek en systematisch gekletter verbeter je je

derhalve in de hoop jezelf te leren kennen

en jezelf je zelf te schenken

 

 

een gevoel die een massa verplaatste en verpatste aan de meerderheid die al was

en daarin een gekte onderhield in zich zonder zijn gezicht prijs te geven

deze vermomming kende men reeds al lange getijden en noemde men

zoals de seizoenen een verwelking van het sociale

dit gevoel was mij voorbestemd en hoorde ik via straatstenen eerst in mijn beenderen

omhoog kruipen en ik kuste die lucht alsof ik er iets voor zou terugkrijgen

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

2 jan. 2020 · 17 keer gelezen · 0 keer geliket