Papa

14 feb. 2021 · 12 keer gelezen · 1 keer geliket

ze zeggen dat er vijf stappen zijn
om om te gaan met dees soort verdriet
ontkenning, onderhandeling, woede, depressie en het 
onuitstelbare aanvaarden in't laat
maar in al deze -ik noem t pijn- kan ik u zeggen papa
ik geloof t niet ... 
ik ben alleen maar kwaad

ik ontken niet dat dees u overkomt..
ik onderhandelde wel, 
op brommertaxis in pataya bad ik tot welke god dan ook 
dat nadat uwen teen bewoog 
ge mijn stem zou herkennen en mijn geur ook rook, 
en in mijn gedachten ging uwe wil, om er voor mij te zijn, 
er voor mij te blijven, blijven 
alsof dage tot dan zou wachten om teken te geven 
al wast maar met één oog, 
zodat ik meer zou hebben om te hopen dan alleen die ene teen die dat bewoog

der rest mij niks dan kwaad zijn
kwaad op alles en iedereen 
want ik wil niet aanvaarden dat net nu alles terug ok is, 
ge mij hier zou achterlaten, moederziel alleen
ik ben kwaad op alle mensen die u beter kennen dan ik,
ik ben kwaad op alle plaatsen waar ge vaker kwam
maar ik ben vooral kwaad op u , om dage daar zo ligt
levenloos..  verslagen..  tam!!!!

gij die zo onsterfelijk leek 
gij die ons beloofde dat onkruid niet vergaat
gij die nooit op u horloge keek 
alsof oud worden niet voor u opgaat

gij met al u grappen, u gelach en u lawijt 
gij die "nooit" fouten maakte en leefde zonder spijt
gij die beweerde ge leeft maar ene keer
och papa van al uw fouten doet die nog t meeste zeer 

leven doe ge al u dagen 
zelfs als ge niks doet leeft ge nog 
en al zit t er is tegen
der is altijd morgen nog
leven kunt ge zonder moeite
ge ga slapen , ge staat op 
maar papa, sterven is eenmalig 
dan zijn al u morgens op
hier ligt ge schoon met uwen uitleg
waar is nu u masterplan
hebt ge nu nen uitweg 
of was dit het dan?

ik heb u tijdens uwe coma ne kus gegeven
en gezegd dak u graag zien 
dak u nog ni af wil geven 
en heel veel spijt heb van alle ruzie voordien
want ze zeiden dage alles opnam
wat wij daar zeiden tegen u 
dage alles opsloeg woord voor woord 
maar papa had toch wakker geworden 
dan had ik t u muug gezegd 
zodat ge t ook int echt had gehoord
ge leerde mij de beatles, die ik niets vond
te apprecieren 
en toen ik elf was en we samen woodstock keken 
hebt ge mij hun nummer door joe cocker van buiten doen leren
en toen we samen naar Richie havens improvisatie van freedom staarden 
ontwikkelde ik mijn zwak voor bakkebaarden..
ik ga u zo hard missen , daar zijn geen woorden voor, 
en om van u afscheid te nemen, bestaat geen groot genoeg koor
uwe smaak is veel te eigen , te goed, te authentiek
daarom fuck protocol en gewoonte
wie wij vandaag afgeven was niet gewoon iemand ziek
ge zij nen held voor zoveel mensen 
ne speciale, ne rasechte artiest 
daarom spelen we vandaag wat gij graag hoorde 
voor u geen dodemansgedoe, geen doodgezongen triest
ik wil vieren da ge geweest zijt papa, 
niet treuren dager aan mist

ik dacht aan Herman Brood
die zij treur niet maak ervan nog een feest.
ge zijt voor mij mijn ouder, mijn papa,
mijn karakterfoutje, mijn Belgie Antwerpen, Pataya
in mijn hart leeft ge nog t meest.
door u heb ik leren discuteren, 
tot grote ergernis van iedereen die mij kent 
door u leer ik ook mezelf analyseren
iets wat gij ondanks wat ander denken, blijven doen bent

ik heb spijt van veel dak gedaan heb 
dat niemand weet , of iedereen kan zien en kijk , 
maar waar ik wel heel trots op ben 
is dat ik in heel veel dingen op u lijk
ik zie u graag papa 
dat verandert nooit niet meer 
en dat ik u nu stap vijf moet nemen 
doe mij heel, heel heel veel zeer
ik blijf kwaad ondanks alles, 
al is maar om u plezier te doen 
want de kus die ik u laatst gaf is niet mijn laatste zoen
ik ga alles wat ge mij geleerd hebt 
meenemen en u laten zien 
dat ambetant klein joenk van u 
is niks vergeten en ik pak alles wak verdien
ergens blijf ik denken dat dees een grap is als voordien 
gelijk voor t u zo grappig is
dage ergens achter nen hoek verstopt naar mij stond te zien
om te kijken of ik u wel mis, 

om dan van zodra t echt is , en ge mij kunt wenen zien 
ge naast mij springt en roept 
slip slip boeleke, bleter , ge moet toch beter weten...
papa zou u toch niet echt vergeten

ook al lees ik dit nu, zogezegd dager niet zijt

in gedachten ziek u hier vanachter staan
met een been tegen de muur, gelijk in alle zalen waar der werd geveild
aandachtig maar met zwans, zie ik u alles gade slaan.

ik moet niet vragen waar ge zit pap
ge zit in alles wat ik mij herinner , 
in de na veel gebedel verkregen sjaal, 
ge zit in mij papa, in heel mijn leven , mijn heel geleefd 
en nog  te leven verhaal

ik neem geen afscheid
ik hou je altijd bij me 
voor altijd 
u kleinste

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

14 feb. 2021 · 12 keer gelezen · 1 keer geliket