Plek II - O Toréador

29 okt. 2019 · 9 keer gelezen · 0 keer geliket

Deze plek zou je organisch willen samenknijpen en

uitstrooien in hoge kwantiteit over de ondergrond zelve

waarvan de oorsprong teruggrijpt naar mij, naar ons

o Toréador en aan u die hier de grond rood bezingt

en zand in de ogen van uw vijand strooit weet toch reeds

alles van de alter ego’s die we in wij in de stemmen steken

en in de hiërarchie steken en onder de lakens delen en

o Toréador, wij de huid mee inkleuren van licht naar donker

en in geheel overdreven hoeveelheden die allen gehuisvest

dienen te worden in een land van herkomst of in het strooisel

uit mijn lange doch vlugge handen.

 

de ondergrond geheel verstaanbaar voor mijn voeten

die de wereld kennen

door snel te zijn

ik

door de interactie van de benen

die snel zijn vluchtpunt bereikt en verkent

die zijn handlangers kent en verstaat

wij

wij o Toréador

die niets in het ongewisse laten

ook geen plek zonder naam

deze plek die je zou willen uithoren over beterschap

 

Eén die de hoop én de stof hoog doet opvliegen in een niemandsland

waar de waarden reeds gemeten en gekend zijn een geconditioneerd

landschap waarin de koude zich meet aan de afwezigheid en de warmte

zich meet aan de présence qui parfois maar continu in flux zonder zichzelf

te verliezen continu in flux zo ook wij, wij die de weg wegen o Toréador

en de zeg zeggen en de onderverdeling herverdelen keer op keer en steeds

meer zodat wij onze vlag kunnen wapperen en onze stilstand kunnen verant-

woorden aan zij die bewegen en onze achteruitgang kunnen vertellen aan zij

die vooruit willen gestuwd worden maar in plaats daarvan met ons mee gezogen

worden en toch denk ik dat mijn aandacht zich zou moeten verplaatsen naar

waar het allemaal begon de oorsprong zonder naam en de geboorte van een

denkwijze die zich heeft gehuisvest in de hoofden van zij die niet willen zien

o Toréador wat er zich afspeelt in de hoofden van die anderen wel ik zal het u

zeggen compleet dezelfde wens om meer mens te weigeren én te verblijven in

een oord van waanzin zonder de waan.

 

aan u die de natuur klein krijgt

krijgt het applaus en kreet van onthoofding ook iets sacraal

iets sacraal zoals de massa o Toréador

die zich ook voortbeweegt

en soms onthoofd wordt

soms ook voor het genot van anderen

 

als ik de arena betreed

wil ik de stoelen organisch herschikken

van goed naar slecht

en wordt ik zelf gespietst op de adem van de rijken

de rijken die dus ook nog ademen

o Toréador alles is van ware aard

en ik geloof in bepaalde algoritmes

zo ook het volgende

De algoritmes van de adem een levenscultus maar ook de

wazige aanslag op de ramen een gevolg van deze levenscultus

die zich voortbeweegt zoals een route in onze achterhoofden

gegrift en verdacht bevonden onder de mensen dus niemand

die nog dezelfde route wil belopen die nog dezelfde wil zijn

allen willen we het andere van het zelf en hetzelfde van de andere

zodat we onszelf hoopvol kunnen cultiveren in de cultus en daardoor

kan ik mezelf zien door de bril van iemand anders waarmee ik wil zeggen:

 

de materie is nooit van mij

hetgeen waar ik op sta

en waar ik voor sta

is mij gegeven in afwachting van het nieuwe

het nieuwe dat ik soms reeds vasthoud

maar niet valideer in mijn doen

slechts bewerkstellig in de toekomst

de visioenen

de waanbeelden die ik slaap

en gaap

en in opga wakker word en herleef

 

want het herleven in de waan is het echte

ik sliep ik leefde

ik ging en liet iets achter

niemand wil nog hetzelfde achterlaten

 

want ik wilde hoog laag de ziel bezingen

ik wilde dier en de o en de a - o a o Toréador

verliezen in de kringen onder de ogen en de ogen onder de zielen

die als een bagage onder de andere arm passen

de andere arm dan

die weinig om de munten nog speelt maar eerder

om de kunde

 

Ik wilde oog traag laag laten bezingen en de traan in waan van snelheid

laten tranen over de huid die gespannen staat over mijn kunde en hiermee

de wil vaag laat grazen in de spanwijdte van een aarde zoals de onze waarmee

ik wil zeggen dat een huid een oppervlak een aarde een ondergrond zou kunnen

zijn en zichzelf bewijzen onder invloed van aardse waarheden zoals de meta-

fysica zoals de o en de a -  o a verdwaal me in de onder andere van woorden

o a de hysterica van een toendra onder de resem exotica die we dan toch nog net hier

terugvinden der aardse verschijnselen passanten die me aanstaren

medemensen

verschrikkelijke zielsverwanten

die de sneeuwman een tijd de tijd laten lezen

seizoenen van een gewilde grootte

tijd verloopt

en de wil die loopt over de lippen uitgespuugd zorgt het voor een vergezicht

die ik wilde vertrappelen onder de woorden tussen de lijnen

die ik wilde oog-traag laten bezingen

over de spanwijdte van de huid die thuis is

een aards fenomeen

een klein gebeuren dat zichzelf weigert in een waanzinnig vertekend beeld.
Ik wilde oog traag hoog laag o a verwante zielen zich laten omdopen tot beeld

ik wilde

o

a

verzinnen in iets nieuws

 

 

Ik wilde de toréador van dat nieuwe zijn

en de klank van het oude in mij meedragen

gemaakt tot angstbeeld

van een emotie

 

want de materie die nooit van mij is eerder van de publieksstunt

kent geen genade

over de spanwijdte

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

29 okt. 2019 · 9 keer gelezen · 0 keer geliket