veertien

16 dec. 2018 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

ergens in mijn slaap werd het ik wakker

rem voor een ongewenste hand

iets kreeg een eigen leven: omhoog de trap op

de kamer in

het bed op

het hoofd in

en het ik werd nog een keer wakker

van een zwaailicht

blauwe ogen nog blauwer

fragmenten blauw

iemand was afweziger dan de afwezigen

aanwezigen afwezig voor het ik

handen duwden gordijnen opzij

opzij

er werd iemand verhoord

moord? 

van zoon op vader

nader kwam het ik niet

een tong lag in een mond vol woorden: 14

veel kamers heeft het ik niet meer

in die toestand gezien

verloren geslapen

vader

verloren gedroomde vader

verloren

gelopen zoon

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

16 dec. 2018 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket