voor even

11 mei 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket

voor even

wou ik dat ik dicht was

dicht bij mezelf, me kon

wiegen naar Overkant

naar daar waar het stil

mocht, ik even rusten

er Einder omarmen 

er plukken Sterrenas

er verven mee Hemel

Wolken en druppelen 

hun aan Tranen teveel

 


er was er eb noch vloed

er was er stilte, er altijd

voor even, wilde ik me 

er niet te lang, ik miste

te gauw leven, lawaai

er aldus even zijn met

mezelf, er vooral niets

zeggen, er leren wilde

ik, er weer luisteren

naar eigen stem

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

11 mei 2023 · 3 keer gelezen · 0 keer geliket