ingehouden.zinnen

Over ingehouden.zinnen

dit is een plek voor de woorden
die in mijn binnenkamers zwerven

tast toe