Filosofie lezen

31 mrt. 2020 · 19 keer gelezen · 1 keer geliked

Ge moet nie denken

omdat ge Lacan, Ziz^zek, Nietzsche, Derrida,

Spinoza, Jommeke en Heidegger

gelezen hebt

dat het zo klaar is als een klontje.

Vergis U niet!

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver en help je hem of haar verder op weg.

31 mrt. 2020 · 19 keer gelezen · 1 keer geliked