Iedereen fetisjist.

8 jul 2021 · 12 keer gelezen · 1 keer geliket

Iedereen fetisjist.

Mathias schreef: “Iedereen heeft ergens wel een zeker beeld van de perfecte man of vrouw en telkens je iemand leert kennen, ga je hem of haar daarmee vergelijken en al gauw krijgt die persoon, misschien onbewust, een stempeltje mee. Je vraagt je af in welke mate benadert dit creatuur mijn vooropgestelde model. Dit model is, gelukkig maar, voor de meeste mensen verschillend en loopt evenredig met je eigen persoonlijkheid. Stel dat je op een moment iemand leert kennen die volledig aan het profiel dat je opgemaakt hebt beantwoordt. Nobody is perfect, iedereen zit met gebreken maar bij de een vallen ze minder op dan bij de ander. Echter, de tand des tijds knaagt aan alles, ook aan camouflage en vroeg of laat worden die gebreken blootgesteld. Dan sta je voor de keuze: ofwel aanvaard je die gebreken ofwel zoek je iemand anders in de hoop dat die wel perfect is.”

            Iedereen is wel een fetisj voor een ander. Je moet daar geen grote genderdiscussies over houden.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

8 jul 2021 · 12 keer gelezen · 1 keer geliket