kluts

12 sep. 2023 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket

kluts

 


toren afbrak meerdere muren

geklepelde klok, vale terrein

hoop veranderde, na afbraak

rots wilde ik, hield overeind

torenval, in strijd vaardige ik

klepel uit klok, iets begon er

tegelijk en barstende muren

 


niet dragen meer ik, zeiden

me, oude vervormde stenen

voor neerhalen rijp, mijn klok 

in horizon brandde de zon en 

het pad der eeuwigheid klonk

grint naast put, nog diepere gat

barstte, klepel brak watervlak

 


net als de einder, school dauw

in boorden rots, kabouterbed

klaverrijk en vierde kerngetal

uitwaaien, klaver mijn handen

geluk zoende me niet torenvrij

in pad gat gespoelde put, klepel

bengelend hartzeer, eer vierkant

 


zonde, voor hoop kluts genoeg

in stenen sprekende muren rots

er was peperkoek, toren toeriep

getuige, er brood zonder naam

klok greep klepel, einder al lag

in tijd en horizon nimmer gelijk

zot was kluts, er kabouterbrood

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

12 sep. 2023 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket