Kunst is pure tijdsverspilling?

verf ed
16 jan 2024 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket


Het nut van kunst.

Een bakker geeft de mensen eten, een bierbrouwer geeft de mensen drank en plezier, een kunstenaar geeft de mens een identiteit. Denken vanuit de landbouw / industriële cultuur daar is kunst nutteloos. Spierkracht is de belangrijkste kracht. In de I-T cultuur is onze geest belangrijk. Kunst is er een belangrijk onderdeel van.

In het verleden was kunst nog duidelijker. Vlagen van de ene groep waren nadrukkelijk verboden bij de andere groep. Kunst was een deel van een collectivisme. De I-T cultuur is individualistisch. Zie de communicatievorm: de constant sms-ende mens.

Dat een kunstenaar vanuit zijn individuele keuze het scheppingsproces ziet als nutteloos zegt meer over de kunstenaar dan over een kunstwerk.
Waarom ziet men in kerken alleen religieuze en geen atheïstische kunstwerken en omgekeerd?
Waarom loopt de ene in een Armani rond en de andere in een groene parka?
Waarom rijdt de ene in een 2-pekaatje en een andere in een Porsche ?
Omdat wanneer er contracten worden getekend een met een Porsche en een Armani meer vertrouwen wekt dan wanneer er iemand met een 2-pekaatje en een groene parka aan komt.

Test het zelf, ga een bank binnen, ga een hotelkamer reserveren in een kledij van bedenkelijke staat, verschuif dan eventjes uw mouwpijp zodat een exclusief en zeer duur kunstig uurwerk te zien is. Bemerk het verschil in reactie.

Men kan het uiteraard weigeren en de mens alleen zien als etend en drinkend, maar dan ziet men de mens alleen als werkend, niet als denkend wezen.
Is het angst?
Is een werkende mens veel controleerbaar dan de denkende mens?

 

foto VERF ED 1975 student Leuven Rijschoolstraat 

FOTO GALLERY VERF ED

https://www.2dehands.be/q/verf+ed+/

 

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

verf ed
16 jan 2024 · 0 keer gelezen · 0 keer geliket