Nazomer anno 2023

2 okt 2023 · 26 keer gelezen · 0 keer geliket

'Sorry sorry sorry', aldus de herfst in een overdreven bui

van plaatsvervangende schaamte, 'dat mijn grote broer

zich afgelopen maanden zo misdragen heeft.' Ruim 25°!

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

2 okt 2023 · 26 keer gelezen · 0 keer geliket