Please

6 dec 2020 · 19 keer gelezen · 0 keer geliket

Misschien kan ik, zonder onszelf pijn te doen, momentjes schenken waarop je lang kan teren.
Met voorzichtige tenen tussen onze brokstukken.
Vingers binnen de lijnen.
Genoeg gevend, maar niet helemaal.
Toenadering zoekend in het achteruit deinen.

Ik kweek liever groenten dan gewoonten. Verwachtingen zijn dus uit den boze.
Heb mededogen als ik jou voorbij loop.
Zwalpend van de ene naar de andere steen die op liefde lijkt.
Blind verlangen met een beeld voor ogen.
Een stip in de verte, ondertussen doe ik het maar met alles dat daarvan afwijkt.

Geraakt door deze tekst? Maak het hartje rood of deel de woorden met je vrienden.

Zo geef je mee een stem aan de woorden van deze schrijver.

6 dec 2020 · 19 keer gelezen · 0 keer geliket