Schrikkentist

Teksten

ik heb een huis

Ik woon in een huisIk woon in een dakappartementik woon in een veredelde studio€650 euro flappen de maandin de eerste week van de maand betaaldvaste kosten niet inbegrepenhet geld via mijn glijdende uren job behaaldik woon hier alleen in dit huis het heeft geen dampkamphet regent binnen langs de veluxenrechtstaand douchen is niet mogelijkhet  heeft geen thermostaat maar wel aftandse chauffages uit de jaren stillekesde kabels afgeknipt, duct tape er rond gewikkelder komen vonken uit het stopcontact als ik ze insteekeen simpele drukknop was er teveel aan mijn huisbaas is Assyrisch als enige Vlaming in deze blokben ik alsook de enige die werktop het tweede verdieprechts onder mijwoont een mandie in het zwart fietsen in de garage maakthij kent niet het verschil tussen ja & nee& kent zelfs het woord hallo niethij lacht & knikt alleen maar links onder mijwonen drie vrouwenze werken alle drie niettwee van hun zijn zussenze gaan naar de voedselbank op het eerste verdiepwonen twee oude vrouwen & de kleindochter van godwieweetwievandetweeéén van de oude vrouwenis gehandicaptde appartementenblok heeft geen lift  iedereen buiten mij in deze blok is Assyrisch                                                         iedereen& we zitten hier in Mechelen   remember Melikam Kucam ?   NV-AA   Nieuwe-Vlaams/Assyrische Alliantie ik zie de problemen van de maatschappij hierik zie de problemen van de maatschappij uit mijn raamik zie de problemen van de maatschappij buiten deze vier muren Ik zie veel te vaak zwarte Afrikaanse vrouwen       hun buggy’s op de bus zeulen zonder hulpm’n stelt er zich geen vragen bijiedereen moet ergens geraken de dag van vandaager schuilen heelder minidorpen in rijhuizen op Nekkerspoel Ik zie 43-jarige geëmigreerde Marokkaanse manneneen godganse dag met nagelpistolen schietenvoor hun familie hier & die in Marokko te onderhoudenze worden er op de werkvloer er dagelijks aan herinnerd                           & met de vloer gelijkt gemaaktomdat ze Marokkaan of Moslim zijn door mensen die niet Marokkaan of Moslim zijn ik zie de problemen van de maatschappij ik zie onbekende Balkan manneneen godganse dag op hun knieën zittenvoor zichzelf staande te houdenpal voor de Duitse winkelketens met geel/blauw logoop Nekkerspoel & de Leuvensesteenweghun handen kletteren & rinkelen zoals de gemiddelde fietsbel Ik zie Libische fietskoeriersdoor de pleurende regen ploeteren& in gebrekkig Nederlands producten leverenaan veel te chique bekakte Antwerpse vleesrestaurantsvoor daar herinnerd te worden aan Gaddafi& voornamelijk de kleur die ze dragen& dat mannen & vrouwen wel degelijk gelijk zijn aan elkaar ik zie de problemen van de maatschappij Ik zie bijna nooit twee mannen hand in hand lopenin dit heiligdom, mijn stad Mechelenin centrum Arrogantwerpen kan dat welslechts éénmaal op zeven jaar tijd hierwerd dit beeld mij gegundeen tekenend beeld an sichmaar  wie wilt dan ook dat zijn situatie nodeloos uit de hand loopt door hand in hand te lopen Ik zie Marokkaanse slagersvoor hun geslachte konijnen & te vettig gehakt met olijven inzich intens geraakt & beledigt voelendoor oudere atypische Belgische damesomdat die nog nooit een verse dadel hebben gezien& zich afvragen wat dat in godsnaam in dit land doetze snappen niet hoe de ongedroogde versie hier geraakt ik zie de problemen van de maatschappij ik zie super capabele werknemersdie ooit in de buso belanden door gebrek aan& niet gebrek aan verstand van hun kanteerder door gebrek aan & begrip voorvaak is de makkelijke weg gemakkelijker als de moeilijkede meeste kinderen leren a b c d sommige leren je hebt ADHDhopelijk valt er te leren uit de fouten sommigen krijgen het nooit geleerd Ik zie de problemen van de maatschappij& wie ben ik ik ben iemand in een huiseen huis zonder beeldbuismaar ik zie de problemen van de maatschappijdus kijk misschien eens uit de ramendan kunnen we tezamen besluitendat in deze gans grote bende van ellendemensen sukkelen & constant stenen smijten door elkaars ruiten   ik zie de problemen van de maatschappijjij ziet ook de problemen van de maatschappijwij zien de problemen van de maatschappij ik zie de problemen van de maatschappij& wie ben ik ik ben iemand in een huisik ben iemand in een huis zonder beeldbuis                                    fuck de brainwashbakik zie de problemen van de maatschappijik ben iemand in een huis& ieder huis heeft zijn eigen kruismaar hier buiten ligt uw& mijn echte thuis& zonder elkaar & zonder naast elkaar te staanzijn we nooit echt thuis  

Schrikkentist
0 0

Een verhaal over marginaliteit, verval & herval

  Jan was de dagen alweer vergeten waar hij stuiptrekkend over de vloer wriemelde in een hagelwitte rivierlange gangspartelend . naar zijn kamerdeur de enige deur in het gesticht met een papier PAL in het midden van het deuroppervlak geplakteen simpel blad met als simpele functie dat hij de ingang van zijn kamermakkelijker zou terug vindenwat er op het papier stond speelde totaal geen rol het ging om het papier & voornamelijk dat zijn voordeurin zijn nieuwe tijdelijke woonstin zijn tweede verblijfzich dus onderscheidde van de andere patiënten hun gevangeniseen wit licht in de vorm van een A4  Oh Jan de ellenlange dagende tijden van bedwelming de zinvolle zinsverbijsteringhet platliggen onder atypische antipsychotica & robuuste bijzondere benzo’s overleven op ingedikte melk soep die altijd hetzelfde smaakt& ongezoete pudding suiker is te pijnlijkdoet zijn kapotgeknarste kiezen kletteren& zelfs in het zottenkotkan je de dag van vandaagniet bij de tandarts terecht   Hij was de dagen al vergeten waar hij zichzelf vervloekte voor de zoveelste verslaving & voornamelijkom van die verslaving af te geraken Jan is chronisch terminaal verslaafd Hij was de dagen al vergeten waar hij een halve eeuw oud werd op dezelfde afkickafdeling hij was de dagen al vergeten waar hij nog goed at goed fastfood atvadsige vetzakkerij buchtvan ketens met epilepsietriggerende logo's & interieurde glimmende goudgele bogen Mcdo spek voor zijn bekJan is een McBro& natuurlijk de gouwe ouwe Quick Jan is ook een echte Vlaming  Hij was de dagen al vergeten dat de heroïnewaas wegtrok & hij weer kon vertellen over de gouden jaren negentig de hoogdagen van The Stone Roses het vergeten one hit wonder van die tijd I wanna be adoredI wanna be kapotgesmoordFool’s gold Jan’s a fool and old Hij was de dagen al vergeten waar hij het positieve inzag van zijn job als dokwerker roken als een turkkon er ten allen tijde ge ontmoet wel ne man of vier vijf dagelijks& er valt goedkoop handel te drijven zowel de legale als de illegale middelen alleen collega Timmekedaar had hij het niet zo meete nuchterletterlijk& figuurlijk Jan was de dagen al vergeten van minispinnetjes die vliegensvlug krioelden over zijn ganse bovenlijf  de flitsende schaduwen die hem achtervolgde in de gemeenschappelijke garage& die vreemde Marrokaanse verslaafde die zich verstopte in de koffer van de kanariegele bakkersautoa junk in the trunk Jan was de dagen alweer vergetenvan leven rondom kromme verroeste lepels & kapotte naaldende bunsenbrander die het te vaak niet deed& aluminiumfolie voor rond zijn vingers te draaiende lelijke luster in de living van zijn dode omamet centimeterdik ducktape er rond gewikkeldJan had niet zo graag camera’s in zijn lichtvoorzieningen  - wat deed de brandweer daar ook alweer toen ? - Jan was de dagen al vergeten waarin hij niet zat vastgeroest in vervelend cynismemaar in zijn bloednuchtere wereld lag dat dichtbij vervelend realisme Jan was de dagen alweer vergeten dat hij terug zijn eigen moeder herkende zij herkent hem nu al lang niet meervoor de zoveelste keer  Jan was weer te druk bezig met andere dingen zoekend achter datgene wat het snelste geeft sloffend & slenterendlangs de bouwbevallige bruingebladerde appartementsblokken aan den Beerschot het kiel de uitgeholde kies in het smoelwerk van Antwerpen de nagel aan burgemeester Bartje zijn doodskist & paljas Van Grieken zijn golden ticket het kiel met zieldie plek aan de randstadwaar de schimmel op het gemiddelde badkamerplafond meer leeft als de gehele buurt bij elkaar die plekwaar de doordeweekse inwoner nog in nihilisme gelooft & waar gentrificatie nooit in de mond zal genomen worden maar eenieder die het waagtzal het weten  Hier minachten ze den Tourist want die man is van de Seefhoek & hoe kunt ge in vredesnaam zo teren op de miserie van een ander Sukkeleir ! alleen het kiel is real Hier in deze broeihaard voor de verworpenen der aardeis het kaffee op de hoek de trekpleister voor allerhande leven hiërogliefen die graag praten over den tijd van toen ‘Kaffee bodemloos’een zweterig zuiphol voor discussies over GSM gebruik Julliette gaf er eens een saflet aan Antoinettewant ze had haar angst weer teveel gevet op het internet kletterende gesprekken over non-binaire mensen & wokers                      – wat dat ook mag wezen - heen en weer gaand breinverkeer over al die mottige buitenlanders die ons land komen inpikken één bruisende boel van betweterigheidhet spel staat er nog & het leeft er nog maar hier verstaat men onder leven liefst zo snel mogelijk het huidige moment vergeten & het gemekker oh het gejank van de gemiddelde klantover hun verdriet doordrenkt met drank hier in dit kruipkotgroot hol zijn de oudste stukken meubilairde mensen die er de krukken warm houden oud & antiekauthentiekhun mentaliteit geurt ouder als dat de gemiddelde mens leven kanboerkesglazen bifiweusten oplosroycosoep & Oxo de Pitjesbak de beeldbuis de sigarettenbakken op den toog echtheid is hier belangrijker als beleefdheid hier weet men wat men wilt & wat men niet wilt hier hebben de mensen een mening die teltJan tussen de Jannen met de pettenhier kleuren de straten vijtig tinten grijs & vijftig tinten spierwit hier loopt geen Marokkaan , neger of tsjoef uit Borgerroco rond & diegene die er dan toch rondlopen zijn even halfdood als Jan in zijn ontwennigsperioden van weleer even diep even ver weg even ver van alles vandaan de blikken bier in de kant de zakken weed op het speelplein de gebroken spiegels in de brievenbus & paars veel te veel paars  Jan is geen vrijdenkend man & al die getikte geitenwollensokkendragende yogasnuivers mogen naar Deurne-Noord  Jan is geen ecologisch levend man maar heel zijn woonst ligt bomvol brol stinkend afval gerolde sigarettenpeuken & het geurt er naar ammoniak & penetrante putlucht Jan leeft op zijn eigen manier in een containerwoning desondanks zijn afschuw voor groen Hij had het weer veel te druk met staren naar het plafond in het scheve & schrijnende appartement dat hij had geërfd van grootmoederlief smack daar moest hij het tegenwoordig weer van hebben smack de coke die je kan roken daar diende je niet voor te prikken & na jaren kon hij zelfs niet meer in zijn voeten prikkenJan kent er al effe iets van een Junk in hart & nieren een Junk in menselijk verval een held in escapisme een held in herval oh zijn eeuwig junkieverdriet ! Jan nam de dingen terug zoals ze altijd al waren geweest Jan was het weeral maar eens niet verleerd 

Schrikkentist
11 0

Ons laatste gedicht

Laatst sprak je na dagen oogcontactloos leven& liet je de tafelsprakeloos & onafgedekt achter de muren hebben orenmensen praten graag& zelfs de liefdesnerdsweten niet waarop of waaraflaat staan waaromde zijlijn schreeuwt om kaarten de zwarte kat heb je afgestroopthet beest in een zak gemoffeld& met diens vel hem toegeknooptje hield nochtans altijd al van sphynxkatten de zak kattenkwaadsmeet je in het diepste stukvan de Mechelse vaartdaar waar water onderin water sluiptmaar geen mens van weet dat het er isgrote gevlekte Afrikaanse katten leven er gelukkig maar gehokt een zak voeding voor de bodemin de bodemloosheid van November& ons dal voor even gedicht               ons laatste gedicht hoe je de rollen keertal waren we dat ooit verleerdwie is nu groot wie is nu kleinhet eenzaam tezamen zijn een allenigheid die voor twee teltde opzichtige stiltetussen vier wandendie ons vierendeelt& onze bakermat in flarden scheurt in December – week driehet winterrot vastgeroestop onze fluwelen fundamentenwaar ooit veel volk over de vloer kwam en wij zijn de toeschouwersin dit grootse schouwspel van menselijk verval de bouwbevallige bruingebladerde muren                             die ons huizen het kot ligt helegans overhoop& enkel & alleen verdriet stapelt zich torenhoogwe zetten de vlam erinzo dat iedereen zien kan wat we konden                                      & wat we kunnenwe likken de borden droog      laten het vuilnis staan      & geen plant krijgt voeding vandaag Pak mijn handzeg me je tanden staan scheef& je ontbreekt er wel een paar                nog één laatste keer zeg me nog eens dat imperfectie niet bestaat duw mijn ogen uitdoor de brilglazen heenduw me breekbaarkus me doodstilde zwarte kus van ons laatste intellect         onze laatste gram menselijkheid schreeuw nog eenmaal dat het bestek zichzelf niet betaaltde deurmat ook vanavond ongebruikt op zijn gemakje schoenen mooi op zijn plaats & ze lopen vandaag niet wegde broodplank schreeuwt om een mongoolmet een verkeerspylon op zijn hoofd& punk is al jaar en dag dood vandaag was de dag wispelturigvandaag was de dag maandagde kindermoordbrug aan de Brusselpoortis nog steeds in werking& geen dag staat stil      & wij zien ons laatste licht         wij zien dat de tijd alles dicht         wij hebben ons laatste gapend hol gedicht         ons laatste gedicht

Schrikkentist
18 1

Hoe Het Voornamelijk Niet Te Doen In Het Leven I

I Eline & Alexander   Ik werd geboren in het jaar 1992 . Ik herinner me natuurlijk niet wat er dat jaar allemaal gebeurd is & heb momenteel zelfs niet de intentie noch de zin om Google even te raadplegen . Ik weet dat de kernramp van Tsjernobyl niet zoveel jaar ervoor is gebeurd . Geen idee hoeveel jaar ,  niet de intentie noch de zin om Google te raadplegen . Ik ben er zeker van dat die ramp niet ver van 92 verwijderd is omdat mijn inkijk in de geschiedenis van de mensheid nog niet zo slecht is , maar ben er honderd procent van overtuigd door het eerste vriendje van mijn eerste en tot nog toe enige partner in crime in het cohousen . Haar naam was Eline . Zijn naam was Alexander , en hij had een misvormd rechterhandje . Ik weet nog de eerste keer dat ik zijn hand schudde , dat ik toen al iets vreemd opmerkte . Hij deed ook fel zijn best onderweg naar het Marrokkaanse restaurant waar we gingen eten voor mijn huisgenote haar verjaardag , om zijn hand te verbergen . Hij stak ze letterlijk in zijn mouw , alsof hij het te koud had begin Juli. Het vreemde is , hij kon niet anders als weten dat ik wist dat er iets niet klopte , want ik had zijn hand al geschud . En toch . Toen ik tegenover hem zat op het terras van de zaak , leek het nog erger . Hij zat er eigenlijk zonder rechterhand . Ik heb er geen vragen over gesteld hij geneerde zich duidelijk al genoeg . Erg , dat je jezelf zo iets moet aanleren . Maar ik leef met een mentale psychische beperking die zie je niet . Ik heb geen recht van spreken . Ik weet niet welke blikken hij krijgt , of welke pesterijen hij als kind heeft meegemaakt . Ik ken de mijne wel , maar niet de zijne . De reden waarom ik van het weinige jaarverschil tussen de kernramp en mijn geboorte overtuigd ben , is omdat hij niet zoveel ouder was als mij & hij was een kleine 8 maand na de kernramp geboren . Ik weet niet meer exact hoeveel jaren we schelen of wat zijn leeftijd toen of nu is & heb geen zin , noch de intentie om Facebook te raadplegen om zijn leeftijd te ontrafelen . Zijn moeder grapte blijkbaar vaak over de hand door de misvorming aan de kernramp te wijten & specifiek de radioactieve wolk die toen over gans Europa zou zijn getrokken . Als je goed hebt opgelet , weet je dat ze toen zwanger was van hem . Door de radioactieve wolk zou er zelfs in delen van Europa roze sneeuw uit de lucht gevallen zijn als ik me niet vergis , ik denk in Polen of Wit-Rusland . Ik zeg wel liever Belarus . Belgische Wit-Russen horen dat ook liever . De hoofdstad is Minsk , buiten dat ik een liefde voor geschiedenis heb hield ik ook van Aardrijkskunde in het middelbaar , maar nét ietsje minder als van geschiedenis . Vandaar dat ik de hoofdstad nog ken . Ik ken denk ik nog steeds alle hoofdsteden van Europa door dat vak & het van buiten drammen in het middelbaar . Waar ik trouwens een bloedhekel aan had , van buiten leren . Stampvoetend rondjes rond de lompe eiken keukentafel doen in de Kruisboslaan te Baal , en terwijl de Franse basisvervoegingen liggen afratelen alsof je het alfabet opnieuw leert opzeggen .   Ons onderwijs slaagt na jaar en dag nog steeds op geen zak , toen niet , nu niet . Ik weet dat , desondanks ik geen kinderen heb & mezelf wijs maak dat ik er geen wil . Er is geen ruimte voor individualiteit of focus op je talenten , nooit geweest . & welke Vlaams kind leert er nu bijvoorbeeld graag fucking Frans? Maar mij ga je niet horen zeggen dat Steiner scholen , waar zelfgroei , zelfontplooiing en individualiteit voorop staan zoveel beter zijn . Want Steinerschool-kinderen zijn vaak opvallend onzeker . Weet ik uit ervaring , er zijn er al enkele mijn revue gepasseerd . Altijd vrijzinnige ouders en veel vrijheid , na verloop des tijds weten ze gewoon niet meer wat ze echt willen omdat zoveel kon , dan zwerven ze a la Van Gogh van hier naar daar & zoeken ze naar iemand die het wel weet , voor zich vervolgens in vergissingen te storten . Kortom de onzekerheid blijft . Maar wie ben ik eigenlijk als watervaleffect-kind ? ASO , TSO , BSO Ik was jaren onzeker . Want heb ‘maar’ een BSO-getuigschrift hotelschool . Stuff to think about politiek . Jammer wel natuurlijk , dat mijn favoriete vakken net aardrijkskunde en geschiedenis waren . Want volgens mijn vader heb je aan de hogere school studies in geschiedenis of aardrijkskunde geen halve reet . ‘Zit gennen toekomst in , want ons Sabine hare vent is maar ne manager van de Quick in Kraainem en dieje hee dat gedaan ‘ .        ⁃       Zei de man met het leercontractdiploma bakkerschool.  Ik weet niet meer exact welke studie mijn tante haar man studeerde & ik ben niet van de intentie om mijn tante waar mijn vader zijn familie al jaren niet meer mee praat , noch mijn vader waar ik nu alweer drie jaar of langer niet meer praat te contacteren op facebook , & heb al helemaal die zin niet eerlijkheidshalve. Sinds ik niet meer met mijn vader praat , ben ik trouwens ook opvallend minder onzeker . Ik weet dat van die roze sneeuw uit de radioactieve Tsjernobylwolk door een Wikipedia-pagina ooit gelezen te hebben , ik ben een wikipediafiel , zoals Nick Cave het zou noemen . Ik hou wel van halve waarheden en dergelijke . Behalve als ze uit de mond van mijn ex-vriendin kwamen . Ik zou kunnen zeggen in welke landen specifiek die sneeuw gevallen is , maar heb nu geen zin noch de intentie om die onvertrouwbare Wikipedia-pagina te gaan liggen opzoeken . Polen & Wit-Rusland grenzen aan elkaar , dus als het niet in een van de twee is , zal het wel in ze alle twee zijn geweest . & als het in andere landen was geweest , wel dat kan me voorlopig gestolen worden . Hij had eigenlijk maar drie vingers . Alexander . Zijn duim , wijs & middelvinger . Alexander de krab had nog wel een leuke bijnaam geweest voor hem te koeioneren in zijn pubertijd . Alexander de krab , misschien had hij wel een goeie premier geweest ? In Maffia 2 hebben ze het op een gegeven moment over ‘Mikey the crab’ die hetzelfde probleem had , maar Mikey zie je nooit in dat spelletje noch zijn krabbenhandje . Alexander speelde gitaar , dus natuurlijk ook met die slechte hand . Hij was linkshandig , en speelde zoals een linkshandige gitarist . Kurt Cobain bijvoorbeeld was rechtshandig maar speelde op een linkshandige gitaar . Alex sloeg de snaren aan met zijn linkerhand & bediende de snaren met het rechterkrabbenhandje . Zoals een echte linkshandige gitarist . Hij had ook geen keuze , hij moest wel van zijn normale hand zijn sterke hand maken . Merkwaardig eigenlijk , ik denk eenieder kind kiest bij het leren schrijven welke hand hem het beste past . Ik denk dat Alexander sowieso met zijn krabbenhandje ook had kunnen schrijven , maar dan toch koos hij als kind voor de de andere linkerhand als sterke hand om zijn krabbenhandje niet veel meer in de kijker te zetten . Hij was er dus op zijn 5 of 6 jaar al mee bezig . Anders zijn . Vreemd zijn . & dat vooral niet te willen laten zien . Dat had hij dan in ieder geval wel gelijk met Cobain , vreemd zijn . Hij verkleedde zich bijvoorbeeld graag als een meisje toen hij kind was & gedroeg zich bewust excentriek op jonge leeftijd voor aandacht te krijgen van zijn labiele moeder . Cobain wou zijn vreemdheid dan weer net wél laten zien , daar is dan weer een verschil tussen hem & Alexander . Verkleden als een meisje … Wat toch zeker toen vreemd was . De dag van vandaag kan alles , de gevolgen zien we later wel ! Waarschijnlijk geldt dit ‘alles kan’ wel niet voor waar mijn roots liggen anno 2023 . Misschien binnen 20 jaar wel , de kebab is er bijvoorbeeld nog hip . Cobain is in 67 geboren en in 94 gestorven . Hiervoor moet ik niet zijn Wikipedia-pagina raadplegen , heb in mijn edgy puberteit genoeg naar Nirvana geluisterd & vind hem nog steeds een icoon & 1 van mijn grootste persoonlijke helden dat ooit deze planeet heeft bewandeld . Iemand waar ik naar op kijk & nog steeds . Ik maakte ook ooit op Facebook de donkere grap de dag van mijn 28ste verjaardag ‘Fuck, ik heb het overleefd’ , omdat ik stiekem ergens wel bij de heuse 27 club wou horen , dat had nog wel bij mijn godgans leven vol klotezooi , onomkeerbare fouten en nest gepast . Maar daar zijn we dus voorbij . Ondertussen al vier jaar want ik zit hier als 31 -jarige op de iPad te tokkelen omdat ik vorige week mijn computerscherm richting club 27 heb geklopt . Cobain is geboren op 20 februari . Ik ook . 20 februari 1992 .

Schrikkentist
16 0

Decakoffie

De taferelen bij het tafelenzijn hier best merkwaardig& schelen niet al te veel    met de buitenwereldsommige eten anderen weer nietals het gaat dan gaat het gaat het niet dan gaat het niet geklaag gezaaggetreur gezeurknorrig & bot we lijken hier niet graag te zijnmaar het moet voor een of andere redenhet is hier streng & saai lijkt hier wel op schools’ avonds in een rij geschikt voor de bollenparty& wij zeggen amen bij gelegde handen    dank u voor ons dagelijks brood    waar wij van mogen leven men zwijgt men spreektmen weet niet waar op of waar afmen slaapt men woeltmen ondergaat ons brein zijn straf de deur gaat drie keer open ’s nachts& dan zie je het licht als je goed kijkt    om kwart na zeven maken ze je wakker    of ben je nog wakker    slaap kruipt tussen de mensen hun oren    & daar klinkt de laatste klaagzang weer    de genadeslag bij het ontbijt mensen komen hier snel & kunnen snel gaanmaar een crisisopnamecentrum blijft altijd bestaande schimmen van de ziektewet zij die met onzichtbare ziektes dolenzij die dansen met depressie& de angst omarmenzij die elke avond in een ietsiepietsie klein doosje springen& dat als hun dagelijkse redding beschouwen een wellness gaat failliet & corona zoog iedereen leegiemand krijgt plots een persoonlijkheidsstoornisplakker                         & is daar daadwerkelijk oprecht blij meeer zit cafeïne in de decakan & iemand schrijft de dagen van zich afer ligt angst vanachter in de bus & eetstoornissen doen slikken& terwijl pillen slikken willen vertikken ze in de vuilbak willen mikken we maken ons klaar voor een nieuw leven          & sterven doorheen de dagen heenLeuven is dood & Mbark Boussoufa kent mond & klauwzeerhij liep geen blauwtje bij Paars Wit & kon op ballen balancerenspinnen achtervolgen adhd’ers in foorburgerkramen bij den Anderlecht          & een geheel bestaan achtervolgd door rilatine smaakt barslecht een kind leert normaliter a b c d . Bart leerde ; Bart je heb ADHD& geen kist of pallet waar je zorgen mooi in of op passeneen agressieprobleem strandde in een huwelijksnacht op Giethoorn& niet langer kende Bart de pieken & dalen & kinderloze dromen van weleer                                                        zo zie je maar iedereen wordt ooit meneer laat ons hopen dat je hier nooit stranden maghagelwitte gangen vol met aftandse kunstde kunst is van er voorbij te kijken terwijl het daar niet voor dient& wat doen in godsnaam die drie stoelen op de gang& wat doe ik hier in godsnaam weer na dat deca-incident de taferelen bij het tafelenzijn hier best merkwaardigde menselijkheid springt in het oogzo zie je maar dat het hier niet zoveel scheelt met de buitenwereld& zijn we niet langer ontheemd  

Schrikkentist
5 2

Dagboek van een schommelaar kenschetsen uit het UPC . Dag één

Dag 1 . Vrijdag 28/10/2022 Vandaag is de 26ste verjaardag van mijn kleine zus , de officiële release datum van Psychonaut zijn tweede langspeelplaat & de start van mijn derde opname . Derde keer goeie keer ? Desondanks grote gemoedschommelingen sinds mijne 19e levensjaar ben ik voorbij club 27 geraakt , want ben ondertussen de volle dertig jaar oud . Tram drie & terug in de psychiatrie , mooie titel voor een slapsticktoneel . Maar op één of andere manier voelde ik me vandaag toch een beetje in club 27 want ik zit in room 27 . Kamer 27 op opname twee , een soort van eerste opvang in het psychiatrisch centrum te Duffel . De namiddag was amper gevuld vandaag & de komende dagen ook want ik kwam hier op een vrijdagmiddag aan .  – De enige sessie die er was deze namiddag heb ik de start van gemist omdat ik bij de maatschappelijk werkster zat & het improvisatietheater dat tegen dan al bezig was durfde ik me niet bij aan te sluiten omdat het simpelweg al bezig was & ik geen storende factor wenste te zijn . -  Vanuit ervaring weet ik dat weekends hier net het tegenovergestelde zijn van wat zich buiten de vier muren van de psychiatrie afspeelt dan . De weekends zijn hier vaal kaal saai en bijna even dood als de patiënten op de gesloten depressieafdeling . Weinig patiënten alsook aanwezig , maar een nodig rustmoment voor de dokters die hier sowieso al jaren teveel werk te doen hebben , hun assistenten verzetten echter pas écht het grote werk hier . Dat zijn psychiaters in opleiding & dat is net zoals met alle geestelijke gezondheidsverleners , erop of eronder. De hoofdpsychiater hier heeft vandaag toch al enigszins goed naar mijn verhaal willen luisteren van het afgelopen half jaar . Zij is misschien geen professor ergens aan de universiteit dus zij heeft misschien wel tijd , of maakt misschien wel tijd .  Ik vermoed ten zeerste dat corona & de aangaande gascrisis niet veel beters hebben gedaan aan de gigantische toestroom dat de psychiatrie de laatste jaren kent . Toen ik me vele vragen begon te stellen rond mijn 25ste levensjaar ben ik destijds bij een psychiater in Imelda Bonheiden ook gebotst op een psychiater dat overduidelijk teveel werk had & voor wie ik in spé niet ziek genoeg was destijds . Hoogfunctionerend noemen ze dat hier , of in mijn eigen woorden niet ziek genoeg voor de psychiatrie & te zot of te raar voor de buitenwereld . De pillen dat hij me echter voorschreef toen & de reactie die ik daarop kreeg heeft mij destijds wél veel duidelijkheid gegeven over mijn diagnose , overduidelijk zelfs . Ik kon van die Escitalopram destijds geen vijf seconden stilstaan , heb me toen halsoverkop in een relatie gesmeten & stond zo bronstig als een stier . Heb toen ook na enkele dagen wenen tegen vijfhonderd in het uur ,  de moed bijeen geraapt voor mijn ouders de diagnose te vertellen . Waar mijn beide gezinnen op antwoordde ‘ Lieve Jongen , dat wist ik al lang ‘ .  Ik ben voorlopig de enige man in onze groep , de andere man of jongeman mag zijn kamer nog niet uit omdat hij nog onder invloed is . Ik heb mee een middagmaal genuttigd dat ik hier in het verleden al heb genuttigd & heb een klein toertje rond het domein gedaan , dat ik ondertussen toch al te goed ken na hier een kleine 10 maand van mijn bestaan te hebben rondgetrippeld . Het domein nog hetzelfde , het eten nog hetzelfde , alleen mag je nu niet meer roken op het domein zelf . Buiten dat patiënten elkaars persoonlijke strubbelingen & frustratiekanker in elkaars gezicht duwen kunnen we nu letterlijk elkaars kanker in elkaars gezicht blazen staande in rookruimtes verspreid op het domein van 3 bij zes meter .  Ik ken een sociotherapeut hier op de afdeling van uit mijn puberteit , heb ze vroeger zelfs ooit nog gekust . Dat was toen ik nog een lange vettige kop haar had tot op mijn schouders, een schamele 113 kg woog & ik gok 14 of 15 jaar oud was  . Ik wist al op voorhand dat ik ze hier tegen het lijf ging lopen & het was ook één van de eerste dingen die ik vroeg bij aankomst ; ‘ Werkt K. hier nog ? ‘ . ‘Ja’ . Dan hebben ze de neiging – lees als , procedure – voor de persoon in kwestie langs je kamer te sturen & te vragen dat een opvolging door de persoon wel allemaal in orde voor je is & dat ze mee de vergadermomenten over je mogen volgen en dergelijke . Tuurlijk , heb niets te verbergen . K. weet even goed als ik dat ik niet gestoord ben . Het is al de tweede keer in mijn leven dat dit voorvalt , bij mijn allereerste opname werkte er destijds een stagiaire psychologie dat ik ook ken uit mijn privéleven . Openheid & transparantie beschouw ik als de toekomst , & als je u ergens niet dient te schamen voor wie of wat je bent of hoe u spinsels net allemaal werken dan is het hier wel .  - In de buitenwereld & in mijn privé heb ik soms nog moeite met dat in de praktijk te brengen echter  - Maar niet iedere patiënt hier beseft dat , of niet iedereen kent de schaamteloosheid die ik hier ken , of niet iedereen praat even makkelijk . Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een zware psychose of zo meegemaakt , sommige mensen praten daar – met goeie reden – waarschijnlijk niet over , angst uit onbegrip . Anderen dan weer wel , heb zelfs al gepraat met mensen die leuke psychoses hebben meegemaakt & zeggen dat dat het coolste is wat ze ooit hebben mogen meemaken in dit leven . Astrale projecties zien & volledig verbonden zijn met het universum , eenden kunnen besturen met je ogen & dat ongelooflijk fascinerend vinden , zelf een psychiater zijn op het domein & mensen willen onderzoeken & behandelen , er heilig van overtuigd zijn dat Justin Bieber verliefd of je is , enzoverder enzovoort .  Ik beschouw hier zijn niet alleen als een helingsproces maar ook als een leerproces , zowel in contact met de andere patiënten als met de therapieën en dergelijke dat ze hier aanbieden . Naar mijn mening toe verspreid de psychiatrie ook geen grote boodschap van hoop , maar dat moet je gewoon kunnen inzien . Eigenlijk is het hier een beetje als een school in de ziekteleer of gedragsleer . Ik ging destijds vaak écht niet graag naar school omwille van omstandigheden , maar ik ben voorlopig wel degelijk blij dat ik hier ben . 

Schrikkentist
4 1

Joeri & De Sloerie II ( non-fictie )

De verveling & vaalheid van het bestaankraste bij Joeri tot metersdiep in zijn zielhoe kan je in godsnaam eenzaam door het leven gaan ?ben ik dan toch een nozem , ben ik dan toch een debiel ?& dan zo heel plots van uit alle willekeurigheid        daar op het waanzinnige wereldwijde webNatasha uit Litouwen , toch geen toevalligheid ?                           eindelijk wat spek voor de bekZe praatten ze lachten                    ze wisselden van gedachtenhet werd zelfs écht heel erg persoonlijkdit had Joeri nooit kunnen verwachtendit ging niet zoals anders , zoals gewoonlijkJoeri voelde warm aan , de oerdrift zette hem schaakNatasha deed niet langzaamaan                                              ze had hem aan de haakJoeri kon zich niet bedwingenzijn broekje plots tot op zijn knieënde papieren zakdoeken bij de handallemaal voor een heetheid uit een ander landMaar plots was Natasha wegmet het Noorderlicht verdwenen              & achterwegeheeft Joeri daar heel hard om moetenen wenen& niet omdat het allemaal te mooi was om waar te zijnMaar plots bleek Natasha . Nathan te zijn , een geldzuchtig zwijnJoeri rook venijn , shit fuck neen , dit kan toch niet zijnwaarom kapte ik zo snel teveel water bij de wijn& nu weten alle vrienden in Joeri zijn Facebooklijst                 hoe onze lieve Joeri zijn vrije tijd bedrijftwant de volle kleine drienhonderdenvijf zielenkunnen nu Joeri zijn momenten op café verziekenWaaraan had Joeri dit toch verdiendal zijn vriendjes hebben nu zijn piemeltje geziende vijf minuten plezierhebben Joeri de rest van zijn leven achtervolgdPs . Peter Van De Veire & Kobe Ilsen gaven Joeri hun steunbetuigingen

Schrikkentist
0 0

Scheven & Schunnige Uitspraken & Vreemde Zeggerijen ( erg rauw manuscript )

                          Scheve & schunnige uitspraken & vreemde zeggerijen                                            ( te lezen op eigen risico ) Jozef Stalin toen hij een oplossing aan het zoeken was voor de goelagkwestie Is het koud in Siberië ? Kardinaal Daneels tegen zijn favoriete koorknaap & poulain Het is ok mijn jongen , ik ben ook ooit op mijn knieën begonnen . Theo Francken over het Melikam Kucam schandaal in de NV-A gazet Wir haben es nicht gewußt ! Karl Marx & Vladimir Lenin tegen hun Bolsjewiekse volgelingen in een klein café in het uiterste Westen van het Russische Rijk .  Vooraleer je met het communisme begint , start je best hier & nu met het alcoholisme. Herman Brusselmans over wie nu net de beste Vlaamse schrijver is & waarom Ik kan tenminste iemand krijgen bij de wijven , Lanoye niet .  Carl Jung na dat hij Sabina Spielrein volledig had uitbehandeld Godverdomme , Schopenhauer had dan toch gelijk! Dirk De Wachter tegen zijn vrouw aan het avondeten  Wel schat , wat als ik nu eens een boek schrijf over dat de mensen eindelijk moeten leren ongelukkig zijn ? Dan kan ik daar dan rijk van worden & kunstexposities in Amerika bezoeken .  Priester Daens in de kerk in Aalst  Kinderen tellen niet mee als socialisten .Elio Di Rupo in een interview met De Standaard  Die strik is enkel & alleen zodat de Vlaming kan zien , dat ik het mooiste cadeau ben dat ze kunnen krijgen met de komende verkiezingen . Bart De Wever na Elio Di Rupo zijn benoeming tot eerste minister op nationale TV  Wat een vergiftigd cadeau .. Gewezen koningin Paola over Albert II bij de dokter  Onzen Albert had zijn eerste Parkingson-symptomen al bij zijn inauguratie . Bil Clinton in een interview op de rechtbank na het Miss Lewinsky schandaal Neen , een Cubaanse sigaar was te duur voor dat soort van doeleinden . Hillary Clinton na het Miss Lewinsky schandaal Achterwege was ik volledig opgebrand . Benjamin Netanyahu in de Antwerpse Jodenkrant Op vlak van ernstige discussies inzake de wereld , trek ik de grens bij Palestina .  Yasser Arafat in een interview met Radio Palestina De enige echte gegronde reden waarom ik dit hoofddeksel draag , is om te laten zien dat ik overduidelijk graag in hokjes denk .  Pater Damiaan in een brief naar zijn moederlief vanuit Molokai Het is zo kapotlachen & er is zoveel pret hier op Molokai , dat de mensen hier letterlijk in duigen vallen .   Adolf Hitler tegenover zijn minister van financiën & economie Albert Gelt-Ehweg Seg Albert , Fanta , de Autobahn & Zyklome A , gaat dat allemaal tegelijk niet een beetje te veel & te duur zijn ? Dan zitten we misschien met een gat in de Mark .  Barack Obama in een tv interview op de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2008 Neen , Alabama daar ga ik niet naartoe want daar ziet het zwart van het volk . Detroit & Chicago dat is een geheel ander verhaal .  Robert Smith in een interview met de Rock Werchter gazet 2019 Ik verf mijn lippen nog standaard rood elke dag , anders zou het totaal niet terecht zijn dat we na meer als twintig jaar nog steeds Boys don’t cry spelen .  Julius Caesar in zijn verslagen over Gallië & de Belgae  De allerdapperste der Belgen was die gast met zijn Menhir op zijn rug & zijn klein wit hondje .  Bart Somers tegen koning Fluppe I na de laatste verkiezingen  Mij op die functie van Economie zetten , is een gat in de markt .  Zwarte Piet tegenover Sinterklaas omtrent de Zwarte Piet discussie Mijn leven word zo stilaan een blanke pagina mijnheer de Sint . Sinterklaas in zijn dagboek Mij speelt het geen rol welke kleur hij heeft , zolang het maar mijne piet is .  Donald Trump op de nationale KKK - TV Hoe ik ons Melania versierd heb ? Wel , ik heb ze snoeihard bij de foef gegrepen & achterwege geld aangeboden daarvoor .  Mahatma Ghandi op Hindu Fm. over zijn leven als fruitariër & geheelonthouder Als je dat fruit lang genoeg laat liggen , komt er alcohol in . Maar shhh , tegen niemand zeggen .  Mao Zedong toen het dan toch écht te druk werd in China  Jongens , de hongersnood is nodig als brood! Tom Cruise tegenover zijn psychiater  Pffff , waarom is Scientology bij het grote publiek krijgen toch zo’n mission impossible ? Adolf Hitler tegenover zijn generaals voor WWII Zonder te bazelen maar Zwitserland daar blijven we mooi van af , ik heb daar nog een spaarrekening staan van in den tijd dat ik kunstschilder was in Wenen .  Fidel Castro tegenover Ché Guavara De Amerikanen mogen Guantanamo Bay hebben , ik was daar laatst op congé daar viel echt geen klote te zien & het stonk daar verschrikkelijk .  Bob Marley destijds in de grootste Rastafari kerk van Jamaica  Stoppen met paffen ? Daar denkt mijn dikke teen nog niet aan .  Friedrich Nietzsche op zijn sterfbed  De geniaalste ingeving die ik ooit had , kwam na dat ik uit het homobordeel kwam in Turijn & een paard zag afgeslagen worden op straat . Alexander De Grote aan de graftombe van zijn vader  Wel pa , het enige dat ik nog harder heb genaaid als dat ik Perzië heb genaaid , is mijn goede jeugdvriend Hephaestion . Mel Gibson na dat hij de Oscar kreeg voor de beste film   Alleen de Schotse Whisky daar vond ik nog beter als de film Braveheart zelf .  Geert Wilders in een interview met t’Pallieterke Breek nou me klomp . De Orban way , is the right way to go . Viktor Orban tegen Geert Wilders terwijl ze goulash aten in een extreem goedkoop restaurant in Budapest Die muur optrekken , dat was nogal een Hongarenwerkje ze Geert . Pol Pot over waarom de Genocide in Cambodja juist plaats vond  Er was een chronisch tekort aan brillen bij de échte communisten . Vincent Van Gogh in een brief aan zijn broer Theo toen hij weer eens triest was Volgens mij gaan ze in Aarlen wel oor naar mij hebben Theo . Depressieve Mark Rothko die tegen zichzelf praatte in zijn atelier  Zo , de sertraline is eindelijk op . Zouden mijn polsen ook kunnen colorfielden ? Jackson Pollock tegenover zijn vrouw Lee Krasner aan de toog in het enige café in het dorp  Eeuwige roem ? Ik drip nog liever de voorruit van mijn auto vol . Salvador Dali tegenover de Spaanse TV na dat hij op restaurant had betaald door simpelweg een tekening van hem af te geven Zonder te windeieren , maar alleen Gala kent echt iets van mijn eieren . Paul Van Ostaijen tegen zijn vader Pol Van Ostaijen in Antwerpen 1913 Seg pa , vissers vissen die ook vaak achter het net ?  Jotie t’Hooft tegenover zijn schoonvader Jean-Luc Elsevier Jawel Jean-Luc , zwart is wel degelijk een kleur  & ik ga dat bewijzen ook . Rwandees Tutsi stamhoofd Mbongo tegenover zijn Tutsisergeanten We zullen die Hutu’s eens laten zien wie hier godverdomme de grootste is . Leopold II in een officiële excuseerbrief aan de Congo die véél te véél te laat kwam Het spijt me verschrikkelijk , maar ik had destijds mijn eigen gedrag niet in de hand . George W Bush op zijn sterfbed Die twee schoenen in Irak destijds vielen nog makkelijk te ontwijken , al die kutvragen over nine eleven daarentegen . Osama bin Laden in een grot in Afghanistan in het jaar 2000 Ja ik weet hoe je Jenga speelt , maar volgens mij de brandweermannen van de stad New York niet .  Dick Cheney in het blad ‘White United men of America’ Het enige wat ik makkelijker vond als die functie als vicepresident , was drie keer een hartinfarct krijgen .  Nelson Mandela op zijn sterfbed De enige échte gevangenis waar ik nooit ben uitgeraakt waren de ideeën in mijn hoofd . Thomas Edison tegen een collega uitvinder in zijn atelier  Bij Nicola Tesla , daar brandt de lamp .  Martin Luther King in zijn memoires  Eigenlijk is de enige echte droom van me die ooit is uitgekomen ,  toen die ene keer dat ik als achtjarig kind uit het raam sprong thuis omdat ik depressief was. Muammar Gaddafi tegen Bashar al-Assad in een email  Vrouwen die moet je oftewel slaan , oftewel een gouden AK-74 geven . Hugo Claus zijn echtgenote tegenover Hugo op het allereinde  En schat , ben je nu eindelijk al vergeten dat je dementie hebt ? Van Rossem op zijn gevangenismuur na de gehele Van Rossem affaire Vive la psychiatrie! Samson in een interview met Libelle  Het leven dat ik leidt , is niet de enige holle ruimte dat ik heb . Jezus tegenover God in de hemel terwijl ze rijstpap aten met gouden lepels Wel pa , de mensen die het meest op mij lijken anno 2021 vind je het vaakst in de psychiatrie . Jonkie Adolf Hitler in de loopgraven van Passendale in 1914 Wereldoorlog één was best nog cava , wereldoorlog twee wordt sowieso mijn dood. Adolf Hitler toen hij een toespraak gaf aan het Arische ras comité De enige echte reden waarom de Autobahn is gemaakt , was voor Mengele sneller van bij hem thuis tot in Auschwitz te krijgen .Stampertje in het sprookjesbos tegenover Bambi Kruip jij ook soms in je moeder haar hol ?  Dracula toen hij dronken aan de toog zat in Transsylvanië over zijn drie vrouwen Die drie vrouwen hebben mij seksueel geruïneerd & mij levenslang financieel compleet geplunderd , de bloedzuigers !  Quasimodo de bultenaar tegenover Claude Frollo in de Notre Dame Mijn dik oog viel meteen op Esmeralda . Salah Abdeslam toen hij het even niet meer wist  Hoeveel maagden krijgen de mannen dan ook al weer ?  Fatima , eerste vrouw van Allah in haar memoires Mijn godganse leven heb ik ondergedoken & onherkend moeten leven . Enkel & alleen uit veiligheid voor mijn eigen leven  Jeffrey Dahmer in zijn dagboek de dag dat hij zijn eerste slachtoffer maakte Dat smaakt naar meer! Greta Thunberg op een erg belangrijke milieuconventie te Stockholm Neen jongens & meisjes , zelfs dynamiet is niet goed voor de aarde .  Dutroux tegen een andere gedetineerde in de gevangenis van Nijvel Kleine meisjes kunnen grootste dingen doen met een man . Joseph Fritzl toen hij zijn gras aan het maaien was tegen zijn buurman Voor mijn kleinkinderen , ga ik door het vuur ! András Pándy in een email naar zijn dokter Ik heb enorm veel hoofdpijn de laatste tijd , maar als u mij nog eens Dafalgan voorschrijft . Kan u dan alstublieft die in bruistabletvorm voorschrijven ?  Saddam Hoessein toen hij gevat werd in zijn kelder Godverdomme , ik hang! Lance Armstrong na dat hij voor de eerste keer teelbalkanker had overwonnen in een interview met cancer for the people Een frietzak , is ook een zak .  Mick Schumacher in Bilt Onze pa , geeft al jaren geen teken van leven meer .  Een gedachte die Allah overviel toen hij de Koran aan het schrijven was Zou ik in dit boek ook schrijven , dat ze in de toekomst onnodig overdreven hard & irritant veel moeten claxonneren na dat iemand getrouwd is ?  De vader van Sinéad O’Connor tegen een andere Ier in de pub na zeven glazen Guinness Ons Sinéad is de enige vrouw dat ik ken ,  dat nog sneller als mij kaal werd  . Tom Lanoye tegen zijn vriend in bed Aha! Daar is dus die plek waar de zon niet schijnt .  Brian Molko in Times Magazine De inspiratie voor ashtray heart te schrijven , komt uit de verschrikkelijke jeugd die ik heb meegekregen van mijn ouders . Ze waren beide verstokte rokers .  Howard Hughes toen hij voor een simpele doordeweekse vlucht ging op de luchthaven  Volgens mij zie ik ze vliegen . Zijn er nog erwten aan boord ?  Ted Bundy aan de poorten van de hel Waarom in godsnaam , moest ik toch zo zot als een deur zijn ? Bart De Pauw in de zaak De Pauw tegen de rechter Sms’en sturen , dat was vroeger dus wel gratis hé .  De ene Zundert priester tegen de andere Zundert priester Die domme Belgen staan sowieso te springen voor een échte Nederlandse Trappist .  Jeroen Meus in TV-Familie Nooit gedacht , dat een simpel dagelijks teevee programma & een hotdogkraam het einde van mijn bochel & het einde van mijn carrière gingen zijn  John Coltrane na het allereerste optreden dat hij ooit gaf Die gigantische koperen pot met al dat speeksel in daar , die gaat ooit nog geld waard zijn , neem het maar van mij aan .  Louis Tobback in de Leuvense gemeenteraad  Al mijn socialistische beslissingen , daar gaat geen enkele huismoeder te Leuven longkanker van krijgen .    Hannibal Barca tegenover Mithridates I in het oude Pontus Mijn schoonmoeder thuis in Carthago zat vol verrassingen , het idee voor de tangbeweging heb ik van haar gestolen .  Urbanus tegen Linthout in hun stripboekatelier  Eigenlijk komt het idee voor het personage Juffrouw Pussy uit een avontuurtje dat ik ooit met mijn jongste nicht heb gehad  . Anuna De Wever op haar sterfbed tegenover haar geadopteerd kind Moeboetoe .  Eigenlijk ben ik op ieder mogelijk vlak in dit leven altijd groen achter mijn oren gebleven , behalve op vlak van non binair zijn . Daar kende ik wel écht iets van . Michael Shack in Drumeo magazine over akoestisch drummen Akoestisch drummen ? Geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt . Adolf Hitler in zijn Führerbunker in Berlijn tegenover zijn generaals  Deze fucking klotezooi , word nog effectief mijn dood! Batman tegenover Robin toen hij een beetje nieuwsgierig aan het worden was Seg Robin , geen zin om eens gezamenlijk naar batwoman haar grot te gaan ? Albert Hoffman tegenover Maarschalk Dwight D. Eisenhower Zolang Als je die proefkonijnsoldaten genoeg LSD geeft , komt dat allemaal wel in orde met hun leven hoor .  Michael Jackson op zijn huwelijksnacht tegenover zijn eerste vrouw Lisa Marie Presley Ik weet het , ik weet het . Ik ben blank nu . Maar geen zorgen , hij is nog steeds zo groot als die van een echte zwarte .  Keith Richards in een Q&A facebookpost op een Rolling Stones fangroep Pfff wel gitaar spelen , eigenlijk ken ik echt alleen iets van heroïne , cocaïne & rimpelvorming .  Boze Pablo Escobar tegenover zijn simpele veel te lieve moeder Hermilda Maar allez ma , waarom moest ge nu net die zetel meegeven met de kringloop ? Heisenberg tegen Jesse in school  Pizza’s is voor jeannetten , van blauwe meth moeten we het hebben . Tom Hanks op een van de laatste Oscaruitreikingen  Het leukste in Saving Private Ryan was de eerste scene . Spielberg is eigenlijk een échte amateur hoor . Ik vond trouwens Sausage Party een geniale film! Hitler over de kamikazepiloten tegen zijn generaals de dag na de Pearl Harbor Die Japanners die zien ze vliegen zeker ?! Karel Dillen tegen zijn extreemrechtse aanhangers in een mini café op de stadsrand van Antwerpen . Ons zeventig punten plan dames & heren , vooruitstrevend materiaal , met een goed oog richting de toekomt , het staat als een Vlaams blok .  Peter Mertens tegenover Raoul Hedebouw op een WC in Zelzate in het PVDA hoofdkwartier Ok Raoul , wees maar rustig . Vandaag gaat het niet over het principe van de rode ster , maar wel over het principe van de bruine ster . Sneeuwwitje toen ze de eerste keer de zeven dwergen zag  Wat een vreemde vorm van hiërarchie hebben jullie zeg .  Sigmund Freud tegen zijn eerste vrouw terwijl ze patatten aan het schillen was Seg Martha , wel lief zijn voor onze kinderen hé .  Sigmund Freud roepend vanop het podium op de allereerste psychoanalytische conventie ooit HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN ONS MOEDER! De Boze Koningin tegen de zeven dwergen In plaats van ze onder een glazen stolp te plaatsen , zouden jullie ze beter onder een glazen kist plaatsen .  Jan Jambon tegenover Bart De Wever op de wekelijkse NV-A top vergadering Als je mij in die functie van Kunst & Cultuur zet , dan ge je pas écht theater zien .  Thelonious Monk tegenover zijn bandleden op de wekelijkse repetitie Die vreemde kledij & die vreemde danspasjes , dat is eigenlijk enkel & alleen om mijn gebrek aan echte kennis inzake jazz te compenseren & om gratis drugs te scoren . De slimme straight edger tegenover de koppige straight edger anno 2021 Word het niet eens tijd , dat we een kruis zetten over dat straight edge gedoe? Zelfs Ian Mackaye is er mee gestopt & die is ondertussen bejaard . Amy Winehouse in een rehabilitatiekliniek tegenover een psycholoog Onze pa is helemaal zot aan het worden , wat een doorgesnoven idioot! De uitvinder van het getal π in een discussie met zijn vrouw over hoeveel getallen er juist na de komma staan in het getal π Laat ik even het puntje op de pi zetten voor je . Maggie De Block na het heuse taartincident  Ja , ik vind hoe dan ook deze functie , nog steeds een piece of cake .  Marc Dutroux in de zaak Dutroux tegenover de vrouwelijke rechter die ook twee kinderen had  Dat akelige witte busje , heb ik gratis gekregen bij een abonnement van de Joepie .  Christian Grey toen hij effe geen vrouw meer kon zien , aan de toog tegenover een wildvreemde Man man man , die platen van Barry White heb ik stuk voor stuk al grijsgedraaid .  Mark Lanegan over hoe je zo een stem als de zijne krijgt Bij de Screaming trees spelen , daarna bij de Queens Of The Stone Age gaan . U godgans leven veel te veel zuipen & drugs gebruiken & dan een enorm slechte biografie schrijven . Je kan ook proberen voor een claxon in te slikken . Frank Zappa tegen een superfan na het ‘drol-op-het-podium-incident’ Vooraleer je goed kan leren componeren , moet je eerst leren choqueren . Jim Morrison tegen zichzelf bovenop het dak van een appartementsgebouw in de hippie sixties Zou ik dan toch maar eindelijk eens naar beneden springen ? Of zou ik eindelijk eens beginnen aan dat idee van Riders on the storm ? GG Allin tegen de regisseur van de documentaire ‘ GG Allin Hated ‘ Gij gaat ooit nog stinkend rijk worden , door een film te maken over één of andere andere doorgeslagen gek . Zegt dat ik het gezegd heb! Zin in een hotdog trouwens ? Steve Stevaert tegen zijn vrouw & kinderen tijdens een fietsritje naast het water Zou het kanaal hier diep zijn ? Relaxte Jan Fabre tegen heel erg boze Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia Katten hebben toch negen levens gast ?! Peter Paul Rubens tegen Jheronimus Bosch na twee glazen honingbier Dikke vrouwen zijn tijdloos , Bro. Jheronimus Bosch tegen Peter Paul Rubens na 10 glazen honingbier Een hoop vetzakkerij & de binnenste cirkel van de hel is tijdloos , bro. Piet Mondriaan in zijn atelier in New York Nu ik eindelijk weg ben uit Nederland & ineens de oorlog ben ontvlucht kan ik eindelijk beginnen werken aan mijn broodnodige zelfontplooiing . Darth Vader tegen Luke in de herwerkte vrouwvriendelijke & ewokvriendelijke versie van Star Wars in het jaar 2042 Luke , I am your Mother . Een andere gedachte die Allah overviel toen hij de Koran aan het schrijven was Zou ik hier ook iets van pedofilie in zetten waar ik overigens zelf ook iets van ken , of zou dat nu toch echt te ver gaan ?  Zelfkennis is het begin van alle wijsheid .  De uitvinder van Capri Sun over waarom Capri sun nu net zo populair is bij de vrouwen & niet bij de mannelijke bevolking tegenover zijn reclamebureau dat aan het zagen was over de verpakkingswijze Wat kan ik daar nu aan doen dat iedere jongedame of jonkvrouw met enige vorm van fatsoen , af & toe eens graag mooi een zak leeg zuigt ? Benjamin Feys oetlul tegenover Pieter Steyaert superego  Nice , omdat ik cocaïne smokkelde naar Bolivia & jarenlang heb geleefd & geteerd op mensen hun miserie in Wevelgem ben ik nu een bekende Vlaming dankzij Luc Alloo . Zin om samen mensen valse beloftes te maken & dingen te beginnen stelen ?  Tom Hanks tegen Wilson op de site waar Cast away werd gefilmd terwijl niemand keek . Hey Wilson , we zitten hier nu al jarenlang tezamen alleen op dat eiland . Geen zin om mijn ballen eens van dichtbij te bekijken ?  Een gedachte die Raponsje overviel toen ze in de spiegel keek in haar toren Als ik nu eens gel in mijn haar zou zetten , zou ik dan wat meer succes hebben bij de mannen ? Dan geraak ik hier misschien uit die mottige toren eens weg .  De Verschrikkelijke Sneeuwman van uit zijn grot in zijn dagboek Het is hier heel koud , ik ben diep ongelukkig & er zijn alleen maar vieze gele waterijsjes voor te eten . Misschien moet ik dan toch die boeken van Jean-Paul Sartre eens raadplegen waar hij het over authentiek leven heeft .  Gedachte die bij Einstein binnensprong na dat hij zijn vrouw in bed betrapte met een andere vent & wegvluchtte naar de wc  Waarom werkt de relativiteitstheorie nu niet ?  Jimi Hendrix op 17 September 1970 na dat hij zich fameus had verslikt in een kebab met teveel looksaus & sambal Raar , op één of andere manier , krijg ik een bizar gevoel van déjà vu . Dode Bruno tegen dode Jean-Luc op het kerkhof Seg Jean-Luc , die van ons zegt dat ik mij de laatste tijd ijskoud , saai & stijf gedraag . Weet gij hoe ik terug wat leven in de relatie kan krijgen ?  Natasha prostituee 23 jaar tegen Katinka prostituee 27 jaar in de hoerenbuurt in Brussel-Noord Die tattooeur dat hier daarstraks langs kwam , prikte fameus raak . Maar zei ook dat ik mijn vel veel te goedkoop verkoop voor zijn standaarden , ik snap het niet goed .  Harry Potter tegen Cho Chang in de kamer van hoge nood Ok Cho , nu we dan toch hier in deze kamer alleen zijn & de nood al effe mega hoog is . Zin om eens te zien hoe ik kan toveren met mijn andere staf ?  Een alternatieve onzekere cycloop met dreadlocks tattoos & piercings tegenover zijn moederlief . Moeder , waarom dragen de meeste andere cyclopen toch een oogklep ?  De vrouw van Robin Hood met buggy zeulend tegen haar twee ouders na dat ze hun al drie vierde van een jaar niet meer had gezien Ja , er is nu dus iemand extra in het gezin . Kan ik er veel aan doen dat Robin vrijwel meteen in de roos schoot .  Een arme Vietnamsoldaat die bij de eerste ochtendpatrouille ’s ochtends pal in een Vietcong boobytrap ging staan & er zijn voet bij verloor  Good Morning Vietnam . Stephen Hawking tegen zijn seksuoloog  Die robotstem heeft zo ook zijn voordelen hoor , het wekt op zijn minst de illusie bij mijn vrouw dat ik dan toch een echte seksmachine ben in bed .  De enige bewoner van het Paaseiland in een brief naar de Paashaas Die fucking chocolade eieren hoeft niet volgend jaar , een paar vrienden zou wel écht leuk zijn .  Arme Arthur Schopenhauer toen zijn bosje bloemen & zijn date idee voor samen naar een theater over de emancipatie van de vrouw te gaan , weeral geen succes oogstte bij een bevallige jonkvrouw Dit is echt niet mijn idee van de wil & werkelijkheid , of net wel ?  Carl Benz tegen Gottlieb Daimler inzake het logo voor hun auto Wat als we nu eens onze inspiratie voor het logo van Mercedes-Benz bij het vredesteken halen , zou dat geen voorspoedig & vooruitstrevend idee zijn ?  De mannetjes sigaret tegen de vrouwtjes sigaret in bed Kom schat , ik sta in vuur & vlam & brand van verlangen . De vrouwtjes sigaret tegen de mannetjes sigaret in bed Daar trek ik mij nu eens helemaal niks van aan , viespeuk! Michelangelo in een ordinair pizzarestaurant in Venetië tegen een collega genie toen hij destijds de Mona Lisa aan het schilderen was Waar ik ook sta in mijn atelier , die vrouw blijft mij maar aankijken & op mijn vingers zien . Ik word daar zo zenuwachtig van man .  Een héél erg eenzame coprofiel tegen zijn bord spaghetti carbonara ’s avonds We zien elkaar morgenvroeg Eddy Wally na dat hij ontdekte dat er een erg groot gat in zijn parachute zat Ik spring uit een vliegmachien , voor de grond van te dichtbij te bezien .  George Michael tegen zijn vriend Donald Dave toen ze in de file stonden in New York Seg sjoe , in plaats van een toereke met de auto te doen , geen zin om een toereke in de auto te doen ?  Hannibal Barca toen hij op een olifant zat & door de alpen aan het trekken was  Godvermiljaarde , dat is hier koud . Had ik maar wat dikker vel .  Salah Abdeslam tegenover zijn terreurteam toen ze een pizzake aan het steken waren Seg mannen , met Maalbeek & Zaventem . Wacht daar wel mee tot ik in het buitenland zit he .  Hendrik tegenover Roger in het rusthuis over zijn vrouw haar grote mond Wel Roger , het enige voordeel is dat ze nu dat vals gebit kan uitdoen . Des te ouder Mariette wordt des te meer dat die blowjobs slowjobs aan het worden zijn . Zucht .   Hitler toen hij in de Kunstschool in Wenen een scheet liet naast een moslim-medestudent die Mohamed Pikasso noemde Het spijt me , ik haal er een ziekelijk plezier uit voor besneden onschuldige mannen te vergassen .  Hitler toen Eva Braun hem betrapte terwijl hij naar pornhub zat te kijken .  Je weet toch dat ik vaak te graag mijn rechterhand gebruik ?  Carl Jung toen Sigmund Freud hem in een leren pakje ontdekte in diens kelder & Eva Spielrein was daar ook aanwezig vastgebonden in een stoel .  Ja Sigmund , buiten iemand dat gekke vrouwen behandeld . Ben ik ook een BDSM-liefhebbende vrouwengek .  zwangere Katinka prostituee 23 jaar met veel te drukke agenda tegen een ongeduldige en zwaar teleurgestelde klant . Sorry snoes , ik zit de komende negen maanden vol . Maggie de Block in Weightwatchers magazine over haar ijdelheid & trots als minister van gezondheid  . In deze functie ben ik onverwoestbaar , ongenaakbaar , onverplaatsbaar & onvervangbaar . Logisch , want ik ben dan ook een écht fort van een vrouw .  Maggie de Block in Weightwatchers magazine over haar sporadische bezoekjes naar ganzenkwekerijen . Ik sta daar bekend als Maggie de Blockpaté .  Een student bijzonder onderwijs tegenover zijn leerkracht bijzonder onderwijs waarom hij op een normaal bedrijf stage wou doen & niet een beschutte werkplaats Dat staat veel mooier op mijn curriculum vitae . Alcoholicus tegen zijn dokter over waarom hij juist naar de psychiatrie in Bierbeek wou . Mijn ganse leven ligt compleet in de sloot & ik ben de katers dat niet van de poes zijn kotsbeu , help mij alstublieft .  Johnny Cash tegen een maag darm specialist in Kentucky  De inspiratie voor the ring of fire te schrijven , komt uit de vier maanden chronische schijterij dat ik net heb gehad , genialiteit op twee vlakken noem ik dat .  Jitske Van De Veire over een avontuurtje dat ze net had gehad met drie vrouwen in lesbienne magazine ‘ De Stoofpot ‘ Scharen met vier vrouwen tegelijk , was wel wat knip & plakwerk . & geen al te geknipt idee , we raakten verstrengeld in elkaar & niemand kende de spelregels van Twister uit het hoofd . Iemand heeft koud water over ons moeten kappen .  Een ingeving die een vuilnisman kreeg & die hij vertelde aan zijn collega vuilnisman . Bro , wij worden stinkend rijk .  Bugs Bunny tegenover Taz The Tasmanian Devil over zijn vrouw haar kookkunsten  Haar wortelpuree met komijn vind ik echt niet te pruimen , dus ik eet dat met lange tanden op ja .  Een legerman die graag vierentwintig flesjes bier drinkt per dag die dat bekende tegenover zijn Sergeant die vrij boos was Ik kan er echt niet aan doen Sergeant, ik maak nu eenmaal van tijd graag eens een bak bier soldaat  .  Marco Pantani in een interview met La Gazetta Dello Sport Door die drugs zat ik in een erg diep dal & ging het eigenlijk alleen maar meer bergafwaarts . Maar ik was daar dan ook goed in voor iets .  Dirk De Wachter tegenover zijn studenten psychiatrie in Kortenberg over een patiënte die bij haar eerste zelfmoordpoging onmiddellijk stierf ,  Dat symptoom jongens & meisjes , noemen we effectief depressief zijn .  Jan Ullrich na dat hij weer eens ruzie had gemaakt met zijn buren in een interview met Drugs inc. Tegenwoordig ben ik verslaafd aan verslavingen krijgen . De ene brugtrol tegen de andere brugtrol ergens in Scandinavië onder een brug over zijn vrouw  Zelfs met twee lagen make up aan , blijft die van ons nog altijd gewoon een trol .  Smaug De Draak over waarom hij al jaren in Erebor zat & nog steeds happy single is na meer als 500 jaar in Hobbit Magazine . Ik ben enorm gelukkig onder die gigantische hoop geld & ik vind de meeste vrouwtjes maar échte draken eigenlijk , daarom .  Frank Vanderlinden met zijn broek op de knieën tegen Irene toen hij haar eindelijk in zijn huis had gekregen . Ok Irene dit is mijn huis , dit is mijn kruis . Zeg nu alstublieft niet zo mooi neen , want dat is de deur .  Acteur van Familie Günter Levi over zijn moeilijke relatie met de gehele familie Levi in dagblad het blije gezin anno 2021 Pfff familie is toch écht een soap eigenlijk .  President Emanuel Macron zijn eerste reactie na het fluitsignaal toen de Fransen verloren van Zwitserland met penalty’s Sacre les bleus! Arthur Schopenhauer in een restaurant tegenover een veel te jonge serveerster die Berlinde noemde  Hey achterlijk takkewijf , die tompoezen waren goed te eten allemaal goed & wel . Maar kan u mij alstublieft niet een waar genie noemen maar wel een waar misogenie als dat zou kunnen , ja ? Nick Cave op toer in zijn dagboek toen hij PJ Harvey héél hard miste & net ‘Red Right Hand’ geschreven had  Zo , een meesterwerk . Wat teveel masturberen wel allemaal niet kan opleveren . Struise Bart De Wever toen hij uiteindelijk dan toch De Slimste Mens won in 2009, met de volgende verkiezingen in het achterhoofd  Veni , Vidi , Vici Jan Arends Nederlands dichter in zijn afscheidsbrief even voor hij uit het raam sprong in Amsterdam . Mijn leven was allesbehalve een feest , maar ik zou er wel graag een spetterend einde aan geven . Pascale Naessens tegenover Veggie Food Magazine  Ik ben tegenwoordig zelfs zo zweverig , dat ik in de lotushouding mijn gevoeg doe . Onze Paul zoekt er zelfs een documentaire van te maken . Chris Van Den Durpel over zijn carrière dat volledig in het sloop zat tegen zijn Psychiater  Oesje! Was écht de druppel voor mij. Een échte hippie tegenover een érg irritante medewerkster bij Schoenen Torfs  Kijk zie , de enige echte reden waarom ik geen schoenen draag is voor nog dichter bij moeder aarde te staan . Laat mij toch alstublieft met rust mens . Een erg geïrriteerde misantropische chauffeur van een Bulldozer in een steenmijn tegenover één van zijn collega’s . Ik weet het dat we hier allemaal ons steentje bijdragen aan de maatschappij maar ik krijg hier zo’n stenen kloten van bro . Michael Jackson in een erg passief agressieve email naar Sinterklaas Waarom moet uwe piet mij zo hard kunnen na doen de laatste jaren , gaat hem binnenkort ook nog beginnen moonwalken ? Zegt dat hij de boom in kan & dat hij moet stoppen met mij zwart te maken , wat ne paljas!  Een dildoverkoopster op een upperdare tegenover een bende erg enthousiaste vrouwen .  Dit nieuwe model van dildo noemen we onze Roze Ronny .  Goede Liekens in een speech op de boekenbeurs over haar nieuwe grote Vaginaboek Dit dames & heren , is pas écht goeie cliteratuur .  Pablo Picasso in zijn atelier tegenover zijn vrouw , toen hij Guernica aan het schilderen was & toch een beetje aan het twijfelen was in zichzelf & zijn vooruitstrevende ideeën Ik sta hier maar wat te schilderen vandaag ze schat . Een erg geënerveerde ambachtelijke houten stoelenmaker tegenover Kevin 16 jaar leercontract , toen het allemaal niet echt op schoot Allez vent , hoe zit het ? Komaan , als het maar hout .  De moeder van Vincent Van Gogh tegen de vader van Vincent Van Gogh toen ze hoorde dat hij uiteindelijk iets creatief wou gaan doen in Antwerpen  Dat hij een enorme kwast was , dat wist ik al . Maar nu wilt die nog kunstschool gaan doen ook ! Vincent Van Gogh op het einde van zijn ellendig leven toen hij een kogel rondom de harstreek in zijn borst joeg Amai mijnen tikker , waarom hoorde ik dat schot maar van één kant ? Katinka prostituee 23 jaar tegen Natasha prostituee 27 jaar na dat een klant met enorm grote lul vroeg voor hem te deepthroaten . Ik moest toch effe slikken ze Natasha .  Mark Van Ranst toen Danny Verstraeten altijd maar vergat van waar hij nu net afkomstig was . Zegt dan Mark Van Iveranst hé spast! Mozes toen de Rode zee uiteindelijk dan toch niet open ging  Shit , ik wist dat ik die brandende struik niet had mogen vertrouwen & had sowieso een gevoel dat het maar fifty fifty ging zijn . Jongens , we moeten terugdraaien ! Oh mijn brandende struik ,  daar is de Faraoh .  Een boer die stilaan begon te twijfelen aan de zinvolheid van zijn beroep & echt niet graag met de beerkar nog over zijn veld reed na jaren tegenover zijn vrouw aan tafel . Al die stinkende stront altijd in het rond spuiten , daar krijg ik na jaren stilaan fameus het schijt van schat . Een Chinese toerist die op bezoek was in België en eens besloot voor de Babi pangang van hier te proberen bij een frietchinees . Die Belgische babi pangang , daar krijg ik nu eens echt spleetogen van .  Een blinde heftruckchauffeur die zich moest verantwoorden tegenover zijn baas voor de catastrofe die hij had veroorzaakt op de werkvloer . Ik dacht , ik rij vol tegen de muur aan & maak gewoon mijn eigen poort . Mag ik even ik zie namelijk niets .  Benjamin Netanyahu tegenover zijn Uroloog Die plek tussen mijn ballen & mijn anus . Die noem ik ook de Gazastrook .  De eerste vrouw van Napoleon Bonaparte tegen Napoleon op hun huwelijksnacht na dat hij zijn broekje liet zakken Ah , dat bedoelen ze dus met dat heuse napoleoncomplex . Trekt het u niet aan Bonaparte , ieder man heeft zo zijn tekortkomingen .  Filip Geubels tegen zijn vrouw na dat hij weer de zoveelste kurkdroge stomme mop had gemaakt thuis Sorry schat , ik draag vandaag duidelijk weer de grapjas én de lolbroek . Dzjengis Khan tegen zijn vrouw toen ze in de Brownies & Downies zaten & een medewerker zijn veel te dure Brownie tegen de grond liet vallen  Jezusmina , wat een mongool .  De gevangenispsychiater tegen de gevangenisdirecteur inzake het groter wordend aantal gevangenen dat extreem depressief aan het worden was omdat de zeep in de latrine al enkele weken op was . Geef ze wat meer Serokwelling , daar worden ze alleen maar beter van .  Kleine Ferre 8 jaar die een enorm lelijke tekening van een deurmat aan zijn mama gaf Kijk mama , ik heb een enorm lelijke tekening van een deurmat gemaakt voor in ons huis voor de deur te leggen . Maar dat is goed hé , dan kan je zeker zien dat ik er mijn voeten aan geveegd heb . Dat is nog al eens braaf van mij he seg .  Claustrofobische prikkelgevoelige Robert Smith tegen zijn vrouw na dat hij eindelijk uit een veel te drukke zweterige new wave keet was weggeraakt . Het zag daar weer op twee manieren zwart van het volk , chance dat ik er dan uiteindelijk toch ben weggeraakt . Die verdomde groupies altijd . Een extreem dikke armzalige hippie die zich nooit waste tegenover zijn dermatoloog  Mij beginnen wassen ? Ben je gek ofzo , uit de plekken tussen die vetrollen & doorligwonden daar haal ik mijn hallucinogene truffels & champignons vandaag . Weet gij wat dat allemaal kost op internet ? Churchill die weer ietsje te open was over zijn seksleven tegenover zijn trouwe Butler Rowan Givemesome . Ik & die van ons hebben uitsluitend seks langs de linkerkant van het bed . Ah ja , we zitten hier in Engeland . Dus wij rijden uitsluitend links . Trouwens , heb je nog wat van die spotted dick ? Ik heb echt een hongerke .  God na dat hij al drie dagen ernstig geconstipeerd was & dan uiteindelijk toch zijn minimoment van verlossing vond Eindelijk , holy shit  Een vraatzuchtige aan donuts verslaafde vrouw tegen haar psychiater De enige reden waarom ik zoveel donuts eet , is om het gapende gat in mijn leven te vullen .  Salvador Dali tegen Charlie Sheen toen die hem een lijntje plezier aanbood in de WC van de Hilton in New York Neen dank u , ik ben drugs .  Een gedacht die Piet Mondriaan te binnensprong in zijn Atelier in New York Wat als ik nu eens een canvas in de vorm van een fallus regel & daar dan in mijn gekende stijl op schilder .. & bovenal het werk naar mezelf vernoem . Zou dat geen baanbrekend materiaal zijn ? Mao Zedong over waarom de eenkindpolitiek werd ingevoerd in China  De pamperfabrieken konden niet volgen , de rammelaarfabrieken konden niet volgen & bovenal was er nergens op restaurant nog gefrituurde kippenballetjes met zoetzure saus te vinden . Dat laatste was écht de druppel .   Wayne Gacy vanuit de gevangenis in een brief gericht naar GG Allin  De enige reden waarom ik hier zit , is om dat ik vroeger op kinderfeestjes graag de clown uit hing . & blijkbaar vonden ze dat niet zo grappig .  Grigori Rasputin tegen de Russische Tsarina toen ze voor het penismuseum in Reykjavik stonden  Mijn Tsarina , hier gaat mij werk ook ooit te zien zijn . Hier binnenin zie je alleen maar de staalharde werkelijkheid van die dingen , de staalharde realiteit .  Goedele Liekens na dat ze uit het Museum voor Schone Kut kwam  Dat was hier best mooi vanbinnen .  Adam tegen Eva toen ze helemaal overstuur was door een leugen dat de slang haar had verteld  Rustig Eva , kalmeert nu toch eens . Adem even in , adem even uit . Adam Eva in , Adam Eva uit .  Astmatische Leslie Nielsen op de set van Airplane tegenover de twee regisseurs There’s only plain air on this airplane , nice . I can breathe well for once .  Extreem stotterende Koning George VI toen hij twee pistolets met kaas wou bestellen Twee pi pi pi pi pipi pipi pipi pistolets met ka ka ka ka kaka kaka kaka kaas alstublieft David Bowie na dat een hater – die toevallig een Husky bij had – hem snoeihard op zijn linkeroog sloeg op straat Eindelijk ,  twee blauwe ogen . Shaquille O’neal die niet kon winnen bij Lambada  Ik ben een échte sportman , dus leg de lat standaard altijd heel erg hoog . Maar door dit , ben ik er echt onderdoor aan het gaan . Een eenzame oliebol ergens in de vitrine van een bakkerij in Kreuzberg Ich bin ein berliner Maria tegen Jozef in hun stal toen kinneke Jezus een huilbaby bleek te zijn Hij is een beetje kribbig vandaag Jozef .  Kevin tegen Shania toen ze met hun Oostblokhond over straat liepen op zoek naar kerstcadeaus  Kijk sjoeke , zo’n hippe koppel pulls . Op de ene staat ‘I put the B in Bitch’ & op de andere staat ‘ I put the D in Bitch ‘ . Zou dat geen toffe kerstcadeau zijn voor mijn ouders ? Jackson Pollock tegen Peggy Guggenheim over zijn Mural Het leukste aan het gehele schilderij maken , vond ik de muren van mijn appartement er uit slagen toen ik strontbezopen was .  Sigmund Freud tegen Carl Jung bij de koffie & koffiekoeken Mijn hoogsteigen anale fase , daar heb ik schijt aan gehad Carl .  Albert Hoffman na dat hij zijn vrouw in bed betrapte met twee hippies Dit bedoelen die verdomde hippies dus met egodood . Jeroen Brouwers na een avondje Mexicaans & ietsje teveel Amstel bier Jeroen brouwers schijt in zijn broek & hij weet hoe dat moet Peter Van de Veire toen hij zijn dochter Jitske had uitgenodigd op zijn nieuw internetradioprogramma Jitske , gaan we dit nu een potcast noemen ? Lars Von Trier over de trammelant met Björk na Dancer In The Dark De enige echte reden waarom ik zo viel voor een vrouw uit Ijsland , is omdat Ijsland waarschijnlijk de enige plek ter wereld is , die nog kouder is als mijn ziel . Lars Von Trier over Nymphomaniac De film is eigenlijk gebaseerd op het leven dat ik wou , maar jammerlijk genoeg nooit heb kunnen verkrijgen . Alsook zulke zonde dat Björk er niet in wou acteren .  James Maynard Keenan over waarom Fear Inocolum zo lang op zich liet wachten  Iedereen weet toch dat goede wijn lang genoeg moet rijpen vooraleer hij goed is ? Tom Araya in kerk & leven toen Slayer er na jaren de brui aan gaf God hates us all , amen . Miles Davis in de late seventies , over waarom hij liever de fluit links liet liggen  Ik excelleer sowieso al meer in buikfluit spelen als in fluit spelen .  De uitvinder van de condoom tegen zijn vrouw , negen maanden na dat hij het eerste condoomprototype zelf testte Sjoe , we hebben het aan onze rekker . De uitvinder van het spiraaltje op de eerste grote spiraaltjesconventie Dit is de enige uitvinding die nog genialer is als de menopauze .  De speedverslaafde tegen de cokeverslaafde in de rehabilitatiekliniek Gaan we niet voorstellen aan de groep dat ze ons peppi & cokki noemen ?  Jesus op zijn knieën voor god Ik hang graag aan het kruis Frank Sinatra na de zoveelste poging om nieuw leven te schenken met zijn vrouw Love & miscarriage , go together like a horse and carriage Mozes tegen zijn vrouw toen ze ietsje te hitsig stond tijdens haar menstruatieweek De rode zee , spleet ik ooit effectief los in twee . Maar mijn lieve schat , ik weet niet of ik voor dit vaarwater wel gemaakt ben .  Farao Toetanchamon op zijn sterfbed waarom hij liever niet wou gemummificeerd worden Mijn leven was zo echt al ingewikkeld genoeg .  De CEO van Croissy over het naderende einde van Croissy De zaak liep blijkbaar niet zo gesmeerd als eerste gedacht .  Psychiatrische patiënt Ushi tegen psychiatrische patiënt Geert over Dokter Manuel Morrens Dokter Morrens is zulk een voorstander van het gebruik van Seroquel , dat ik vermoed dat de beste man er zelf verslaafd aan is .  Kyle tegen Stan van South Park toen ze voor de eerste maal een Ierse pub binnen stapten Oh my god , They have Killkenny! Lady Diana haar taxichauffeur tegen haar vlak voor ze de tunnel in reden Binnenkort zal u algemeen gekend zijn als Lady Die Kevin Spacey over zijn weedverslaving op latere leeftijd Na dat seksschandaal , werd het hoog tijd voor mijn achternaam eindelijk eer aan te doen .  Philippe Geubels over waarom hij destijds besloot om komiek te worden  Wel ik was kassier bij de fucking Colruyt , was op jonge leeftijd al kaal & kreeg door mijn gortdroge praktijken mijn vrouw nooit nat voor iets . Mijn leven was eigenlijk al één grote grap dus kon ik even goed komiek worden .  Hans Teeuwen na dat hij aan het gluren was naar een koppeltje dat van bil aan het gaan was & betrapt werd door een toevallige passant Ik ben een totaalkunstenaar met vele hobby’s & interesses . & eentje daar van is vogelspotten .  Samson op zijn sterfbed tegen Bobientje Moh seg hey , Gertje stak mij eens in brand zo . & toen zei ik ook WOEF . Vincent d’Onofrio na dat zijn vrouw uiteindelijk beviel van een vierling I AM IN A WORLD OF SHIT  Maggie De Block over haar favoriete dessert Breugheltaart . Dat past mooi bij mijn Rubensvorm .  Befaamd gynaecoloog Fred Iverschot over zijn job  Wat een kutjob . Allah in de koran En het grote feest waar de mannen hun vrouw dertig dagen lang minstens éénmaal per dag in elkaar slagen zullen we de Ramjemadam noemen .   

Schrikkentist
0 0

Pizzadozen

De dagen en nachtendie ik gespendeerd hebal slapend op een torenvan pizzadozen daar schiet menigscheurkalenderpapierte kort voor teveel van ditte weinig van datechter een teveel aanuitblinken in imperfectiemeer als dat was het niet messen & vorken liggen bij ons thuiswel degelijk op de tafel& onder vier ogenwordt er zo normaal mogelijk getafeld de glazen blinken de ramen zijn gewassen                  de onderleggers zijn gestrekenik eet de korsten van het brood& smeer de hummus centimeterdiker valt niets te verbergen maar hij zij die niet weet        is hij zij die niet ziet & er is een oud zeer    en een zure appel     waar ik in één grote hap     hem gans doormidden bijt    al hield ik eigenlijk nooit van Granny Smiths ..    dagen van chronische tandpijn etterende abcessen & tandartsloos leven worden gemist        & ibuprofen baadt nu nietdie jongens met vierkante rugzakken dat zo vaak aan de deur staanzijn nu eenmaal geen apothekerséén van hen kent trouwens mijn naam uit het hoofdzij lachen wel naar mede mensen op straat kunnen mij niet aan zien - waarom werken er eigenlijk zo weinig meisjes ? een psychiater zei medat ik aan een vrouwenziekte lijdtmaar mijn broek is er niet kleiner op gewordenintegendeelzijn ogen spraken van compassie die durfde ik nog wel te voelen enigszins maar wie trekt zich een halve kloot aanvan een door zich zelfweg gewenst weerloos wezendat zich niet goed in zijn vel& niet goed in zijn kleren voelt De Snorlax bij uitstek vast in zijn fucking pokébalmet zijn stiekeme nachtelijke expeditiesrichting de vershoudmachine want de dagen dat ik mijn eigen fiets voorbij reedhonderdmaal pompte nog voor de wekker ging & vijf dagelijks op appèl werd geroepen door de spiegel& de weegbrugdie zijn al even weeral voorbij zwelgend in zelfhaat & zelfmedelijdenkijk ik toe hoe de dingen rondom mijverschuiven in de goede richtingterwijl ik aan narcolepsie lijdtop een raket die richting de Milky way schiet jammerdat iets banaals als gewichtzo zwaar kan doorwegenwat jammerdat een simpel getalvoor veel te veel kan tellen - het is maar eten  de tijden die ik verspild hebmet mezelf te verslikken in maar etenmet mezelf te verslikken in maar voeding met mezelf te verslikken in een eetstoornis maar die tijden zijn voorbij nunu zijn het de dagenwaarop ik slaap op de weegschaaldie zit nu ver verstoptonderin mijn bed& de mensen lachen weer deze maal zonder voorwaarde& er zijn geen geheimen meer  

Schrikkentist
7 1

Arno Hintjens is oud nu maar zijn lever heeft het klaarblijkelijk overleefd want hij word alleen maar ouder nu

Langs de linkerkant de linkse rattenLangs de rechterkant de rechtse rakkers& de Limburg ligt pal in het middenEendracht maakt machtl'union fait la forcevoor vorst voor vrijheid & voor rechtendoor             het gepolariseerde volk eist gehoor!rood geel zwartde triptiek van tragedierood geel zwartde kleuren van ons harthand in hand oog in oogalle kleuren van de regenboogden overkant schijt best omhoogtijd voor een ommekeerwant we keren keer om keerelkaars woorden omwe planten vlaggenroepen het van de dakenieder huis zijn eigen kerk& niemand is écht altijd blijpessimist realistiedere knappe kop& ze denken luidophoe het zit met de overkantgeen gedacht vanmaar ons gedachtwat dacht ge daar van ?La vie en rose , la vie en naar de kloteje ne regrette rien & dit eindigt weer bij Edith Piafwe smijten onze weltschermz                    in elkaars facade & de politiek houdt steevast aan zijn facaderechts is the right way to go& links laat niemand links liggenchristendemocraat & Vlaamsde cunts dicks & vagina's . De CD&V .het heuse midden ligt volledig stil& de aarde keert langzaamaan om zijn baanextreem groen ligt te brallen van de zijkant :MY DEAR PEOPLE SAVE THE EARTH EAT YOUR OWN TURDwant duurzamer kan je namelijk niet leven!verwittig de filosofen& zeg ze , jongens leg de boeken neer!het boeit het volk allemaal geen halve reet meermummificeer de demagogen & liefst zo snel mogelijkwant het is allemaal al ingewikkeld genoeg zo mannekesliefzeg de drieste poëten voor de pennen nat te likken& zich ermee voor het uiteinde van de ravijn in een rij te schikkenzeg de intellectuelen voor het beter te weten zoals altijdmaar voor wikipediawijsheid heeft niemand geen tijdgemuisvingerd op het eilandde straten worden te kleinde fabrieken kunnen niet volgenAntwerpen is een parking& menig schooier berooft elkaarer zijn te veel mensenmaar geen mens dat daar aan denktEtienne Vermeersch = doodde beste man verliet het leven al lang& niemand gaf een halve zier om de man zijn zwanenzanger zijn veel te veel mensen& geen mens is teveel anno 2023iedereen mag zijnniets hoeft nog normaal te zijn& mijn god , mon dieuxwat is het hier toch niet fijnLangs de linkerkant de linkse rattenLangs de rechterkant de rechtse rakkers& het trage & bedachtzame Limburg ligt pal in het middenArno Hintjens id oud numaar zijn lever heeft het klaarblijkelijk overleefdwant hij word alleen maar ouder nuhij danste & tierdein de straten van Oostende& kankerde zichvan Marbelle tot in Bruxelles ma Belle                               Bruxelles ma Belle hellholewaar Tommeke Tommeke Tommeke toch Van Griekenop de laatste zwarte zondag spontaan de Sirtaki begon te dansengevolgd door een veel te grote SouvlakiMythoske daarbij , de bruine mannen langszij& dessert Donald Trumpsnoeihard bij de foef grijpenmet langs de zijlijnde heuse heen & weer hoppende huppeltrut van het Vlaams BelangDries aka trekvlek Van Langhenhoveschild & begint er opnieuw mee vriendbekakte zeikstraalPutain Putain zong Hintjensgenoeg leed voor de wereldteveel leed voor de wereldtijd om te besteden in de wereldtijd om te kneden in de wereldtijd voor een ommekeerwant keren elkanders woordenkeer om keer omlinks kijkt linksrechts kijkt rechtsmaar ze kijken beide weg& allen slaven van het kapotalismelinks kijkt linksrechts kijkt rechtsmaar ze kijken beide wegonze vergulden middenweg

Schrikkentist
11 0

Jan

Jan was al de dagen vergeten waar hij stuiptrekkend over de vloer wriemelde op zoek naar zijn eigen kamerdeur . De enige deur in de witte rivierlange gang met een papier pal in het midden van het deuroppervlak geplakt . Met als functie dat hij ze makkelijker zou terug vinden . Wat er op het papier stond speelde totaal geen rol , het ging om het papier . & Voornamelijk dat zijn deur zich dus onderscheidde van de andere deuren in de gang . Een wit licht in de vorm van een A4 in dagen van bedwelming , platliggen onder antipsychoticum & alprazolam & overleven op ingedikte melk & ongezoete pudding , hij verdraagt geen zoetigheid in zijn kapotgeknarste gebit . Hij was de dagen al vergeten waar hij zichzelf vervloekte voor de zoveelste verslaving & voornamelijk om van die verslaving af te geraken . Hij was de dagen al vergeten waar hij een halve eeuw oud werd in de psychiatrie . Hij was de dagen al vergeten waar hij nog goed at , ook al vond hij goed eten datgene wat de gemiddelde Belg beschouwt als slecht eten , lees fastfood van fastfoodketens met epilepsietriggerende logo's . Lees Mcdonalds . Hij was de dagen al vergeten dat de heroïnewaas wegtrok & hij weer kon vertellen over de goude jaren negentig , de hoogdagen van The Stone Roses , het vergeten one hit wonder van de jaren negentig . Hij was de dagen al vergeten waar hij het positieve inzag van zijn job als dokwerker . Roken kon er ten allen tijde & ge ontmoet wel ne man of vier vijf & alles valt er nu eenmaal veel goedkoper te regelen , de legale zowel als de illegale middelen . Jan was de dagen al vergeten waarin hij niet zat vastgebeiteld in vervelend cynisme alhoewel het vaak dichtbij vervelend realisme lag in zijn wereld . Jan was de dagen alweer vergeten dat hij terug zijn eigen moeder herkende . Jan was weer te druk bezig met andere dingen , zoeken achter dagene wat het snelste geeft . Slenterend aan de bouwbevallige bruingebladerde appartementsblokken aan den Beerschot , het kiel . De holle kies in het gebit van Antwerpen , de nagel aan Meneer De Wever zijn doodskist , de golden ticket in het achterhoofd van Meneer Van Grieken . Het kiel . Die plekken aan de randstad waar de schimmel op het gemiddelde badkamerplafond meer leeft als de gehele buurt bij elkaar . Die plekken waar de gemiddelde inwoner nog in nihilisme gelooft & waar gentrificatie nooit in de mond zal genomen worden maar eenieder die het uitspreekt wel stevig aan de tand zal gevoeld worden . Hier haten ze Tourist Lemc , want die man is niet eens een echte Antwerpenaar & zo teren op de miserie van een ander . Sukkeleir! Hier is het café op de hoek de stront die het ongedierte uit hun huizen slurpt & waar er af en toe nog echt geleefd word . Maar hier verstaat men onder leven , liefst zo snel mogelijk het huidige moment vergeten . Hier in dit kruipkotgroot kot zijn de oudste stukken antiek de mensen die er de krukken warm houden & de mensen hun mentaliteit geurt ouder als dat antiek worden kan . Boerkesglazen , bifiworsten , roycosoep & Oxo . Pitjesbak , beeldbuis , sigarettenbakken op den toog . Authenticiteit is hier belangrijker als beleefdheid , hier weet men wat men wilt & wat men niet wilt . Hier kleuren de straten vijtig tinten grijs & vijftig tinten spierwit . Hier loopt geen Marokkaan of neger een paar uur leven rond & diegene die er dan toch rondlopen zijn even halfdood als Jan in zijn ontwennigsperiodes van weleer . Even diep , even ver weg , even van alles vandaan . Hier wordt de kebabzaak gediscrimineerd , maar ze hebben wel friet te graaien , carapils is hier water & brood & de colruyt iets voor de rijke mensen . Jan was te druk bezig met halfdood te zijn in het badkamergroot appartement dat hij ooit van zijn grootmoederlief had geërfd . Smack . Daar moest hij het van hebben . Smack . De cocaïne die je kan roken , daar diende je niet voor in de aders te prikken , die in Jan zijn geval al vijftig maal hergebruikt leken te zijn . Ecologisch leven heeft in Jan zijn wereld een geheel andere betekenis als de algemeen herkende , maar Jan kent er al effe iets van . Een Junk in hart & nieren . Een Junk in menselijk verval . Een held in escapisme , een held in herval . Jan nam de dingen terug zoals ze altijd al waren geweest . Jan was het weeral maar eens niet verleerd . 

Schrikkentist
19 0

Delphine ik Xiu graag komen

Ik streel mezelf niet langer in slaapmaar dagdroom liever over traumatiserende reizen naar Bosniëof een oplossing vinden voor dementie & die dan niet te vergetenHet was weer zo'n zondag die opvallend veel weg had van een maandagalleen stonden de straten te blank voor effectief maandag te zijn& die halfbezopen Marokkaanse junk liep weer over onze tuintegelssoms vrees ik dat mijn banden plat gaan staan zolang ik geen telenetrekeningen betaalBinnenkort is al het hout weer bevrozen dan weet ik dat kerst naderthet feest bij uitstek om te wenen over teenkanker onherkende zonen of dochters of de Belgische arbeidsmarktdie anno 2021 veel weg heeft van de Sovjet-uniewat water voor bij Gorbatjsovs wijnvlekhet eindejaar voor ons er aan te herinneren dat er ook aan dit jaar een einde komt & niemand die ik ken heeft tot nog toe de echte Waldo gevondenbehalve dat meisje met de staarten in het haarKon ik maar dat boos huis kopen aan de Brusselpoort dan kon ik op mijn beide oren slapen door de bekakte winkelketen dat daar in de buurt is& de kappers zijn er opvallend goedkoop & opvallend buitenlandsdan was ik ineens van die strontvervelende smalltalk & moeilijk vermijdbare gesprekken af van waarom ik mijn haar niet met zeep wasEen zondag waar geen torenpoepers neergehamerd werdenof gigantische ego's van de eerste vlieger van Thailand terug kwamende stad mag gerust slapen vanavond is de Sint-Romboutstoren nog steeds de grootstede weltschmerz die uit de cafés kruipt houdt het weekend interessant& vanavond strelen anderen elkaar in slaap vanavond raken vuilbakken vol sperma & vanavond blaffen er geen keeshondjes op fietsterroristen met vierkante rugzakkenvanavond mag iedereen non-binair zijn want er is geen man of vrouw die kraait op maandag& morgen is het maandagDe realiteit ligt op mijn kussensloop & ik mis de maanden waarop iedereen nog een eiland was dan diende ik me niet alleen te voelenik kus de meisjes van Jehova voor de deur & bijt de duivel in zijn reetjoden waren hier ook ooit hoor maar blijkbaar toen kregen ego's al voorrangalleen werden ze niet naar Thailand gestuurd voor cursussen elektronische poëzie te geven aan kleine Thaise jongetjes & meisjesVanavond streel ik mezelf in slaapstraks woon ik in het boze huis& morgen huis ik in de boosheidwant maandag kraait

Schrikkentist
0 0

Zoals voorheen

de dagwerd vroeg oud vandaag         & jij vraagt uzelf afwelke kronkels je morgenmooi rondom heen gaat rijden& of je fiets al dan niet gestolen gaat wordenals je alleen wilt zijnkom maar met me meede nacht stilt zelfs geen winkelketens& uw telefoon vibreert u uit de slaapwaarom zijn die dingen zo belangrijk tegenwoordigmaar geen zorgen voor morgenop maandag is veel geslotenmaar de deur staat voor jouw altijd openals je alleen wilt zijnkom maar met me meeje dient je niet druk te makenom die drie bongobons die je met kerst kreegonoriginaliteit is menselijk maardat vergeet iedereen al wel eensde blauwprint van familie hebben                          of familie zijnwas het maar eens iets gemakkelijksals je alleen wilt zijnkom maar met me meealles moet altijd fantastisch zijnzelfs de glans in de spiegelhoe het bestek in de lade ligtof mensen hun korte fietsritten                  naar stiltegebiedenwaarom is achter weinig vragentegenwoordig zo snel teveel gevraagdals je alleen wilt zijnkom maar met me meeuw lachdie je opvallend veel laat ziennet zoals het achterste van je tongverraad dat er ergens wat stukken vielenmaar als je ze zag vallen weet je welhoe ze terug mooi in elkaar passengeen gaten in de muurniet gisteren niet vandaag& de kat ziet zwart net zoals zijn broertjeals je alleen wilt zijnkom maar met me meeje winkelt teveelomdat je een verbolgen romanticus bent                                & een klein wijnzwijnmaar de enige ondergang vanavondis de warmte van het vuur& het lampje van de dampkapmaar voorlopig laat ons dat even koudals je alleen wilt zijnkom maar met me meewe zien elkaar niet langer     of voor niet lang meer         niet zoals voorheen& het enige onvatbareblijft de kromming in je rug& hoe je het blijft klaarspelen    voor te blijven glimlachen& na jaar & dagblijf je nog steeds de knapste van de tweeals je alleen wilt zijnkom maar met me mee

Schrikkentist
0 0

loserromantiek

Loserrmantiek Zij wil amandelmelkZij kent vele marktkramers op de zaterdagmarktZij wil graag een wormenbak voor haar verjaardagZij leeft op zondag meer als op andere dagenZij liegt over hoe mijn schoenen er uit zienZij wil een Christian Gray tussen de lakensZij wil macrobiotiek eens een kans gevenZij spreekt vaak van slim & domZij houdt de pitten van avocado’s zorgvuldig bijZij eet niet graag aardappelenmaar zou dat wel eens graag in onze hof zetten Waarom ben ik te min er is geen plaats voor mij in dit kot  Zij vind zichzelf een hippie , maar draagt altijd schoenenZij kent geen bouwvakkers of garagistenZij rangschikt boeken en cd’s alfabetischZij beweert dat ik de grootste plant van ze allemaal in huis benZij vind het jammer dat ze het enige kind isZij is met mijn bueno’s & snickers ribbedebieZij wilt godverdomme flappen zienZij zegt vaak ‘ Jitse , ge bent weer niet aan het luisteren hé ? ‘Huh , wa ? ‘Zij wil bij gebrek aan Ian , Baxter Dury ’s ochtends op de radioZij verbetert de taalgrammatica in de boeken van Nick Cave Waarom ben ik te veel er is geen plaats voor mij in dit kot  Zij heeft weinig vriendinnenZij koopt niet bij ZalandoZij heeft een zwak voor Kobe IlsenZij belt niet dagelijks haar moeder Zij vindt mij maar ne kwistenbiebel en ne schrikkentistZij telt de peuken in de asbakZij oordeelt niet , maar moet niets van metalheads hebbenZij verbetert mijn belastingsaangiftesZij houdt stiekem van Cardi BZij zegt vaak : Jitse ik weet waar ik sta , waar ik naartoe & ik weet wat ik wil ! Gij weet wat gij wilt ? Waarde gij niet biseksueel ? Lang geleden schoot ik mezelf in de voetheb nu niets in handen en ontbreek de nek  Zij wilt die populaire blauwe wijn van vier jaar geleden eens proberenZij wilt handgemaakte schoenen en gevouwen servettenZij vind Granny Smiths zo jaren negentigZij kent niets van boer & scheetculturenZij vergelijkt een festival met een sardienenblikZij wilt nijlpaardentherapie volgen aan de oevers van de NijlZij gaat er van uit dat Michael Akerfeldt een crimineel isZij wil kombucha , maar niet die met alcohol erinZij heeft een zachte , kale poes .                                                                 Een sphynxkat  Zij zegt dat altijd alles beter kan Men gebreken heb ik glad gestreken & ga vol tegen de muur aanIk vijl mijn tanden scherp & glimlach ten allen tijde Zij heeft Erasmus gedaan in LondonZij krijgt stuiptrekkingen van mijn dialectZij neemt de dingen niet voor wat ze zijnZij kuist tegen mijn wil in , mijn veel te kleine mancaveZij neemt opvallend graag het woord narcist in de mondZij wilt dat ik mijn zakdoeken & onderbroeken strijkZij heeft een advocate , psychologe , & sexy yogaleerkrachtZij leerde me het woord : penisnijd Zij kent niets van fontonten , maar wel van trammelant Zij likt het onderste van de kan met het puntje van haar tong droogZij wist me eens te vertellen ‘Jitse ik wil graag eens Ottolenghi proberen’‘Geen probleem sjoe , waar kunt ge dieje pasta kopen ? ‘ Geen plek geen plek geen plekgeen fucking plek voor mij in dees kot   Zij trekt het internet uit als ze naar haar werk vertrektZij leest De Standaard , Knack & de WoefZij heeft altijd antropologie willen studerenZij zegt dat ik de Kabas eens moet zoeken             & dan bedoelt ze niet haar rugzakZij houdt niet van clichés & dingen uit proportie knallenZij vind mijn fiets altijd te vuilZij vergelijkt de Melvins met Bassie & AdriaanZij zegt dat ik nodig een paar ballen moet groeien maar houdt geen rekening met mijn stenen klotenZij doet bijna nooit de afwas , maar wilt geen afwasmachine in huisZij voer al jaren een concurrentiestrijd met haar enige nichtZij heeft nog nooit aan de toog gehangenZij vind seks in de douche water én energieverspilling ik word hier zo zot , als Leuven foor in dat kot& dat is hier niet eens een zottenkot begotals ik buiten komkomen zelfs de muren van de stad op mij af Zij heeft glazen rietjes & strooien hoedenZij wilt later een Frans Bulldogske Francois noemen . Francois het Frans BulldogskeZij denkt er over na om haar okselhaar te laten staanZij bestelt kaaskroketten bij de frituurZij zit al jaar & dag aangesloten bij plantenclub tussen Pot & GrindZij vindt hakken & fuck me botjes voor chichi-madammenZij vindt de vuilniskalender naast de reguliere kalender hangen geen strak plan      want dat is niet mooiZij heeft wél graag ananas op haar pizzaZij gebruikt vaak het woord onbekwaam & de zin Jitse je zult het moeten ondergaanZij vind mijn neologismen vuilbakwaardigZij heeft tweeënzeventig paar schoenen , tweeënzeventigZij heeft geen idee wie Eric Cantona is Zij wil het liefst van al vier kinderenZij vind mijn moeder maar ne Chef tut Zij heeft nog nooit gehoord van Baal of TremeloZij draagt thuis de broek                         én de rok ZijZij is van mij & datdat maakt mij blij

Schrikkentist
4 1

3120 - De blankste gemeente van het land

1In Tremelois er altijdiets te zien op zondagsimpelwegomdat daar nooit       of te nimmerüberhaupt iets te zien is2Als je vanhet NoordoostenTremelo binnen rijdzie je op uw linkerkanteen failliette fitnesszaak& op uw rechterkant      de grootste Aldivan het gehele landzo weet je ook ineensals je er dan toch binnenrijdbij wat voor type volkje daar juist beland3Een mooi nieuwglimmend gemeentepleindat hadden we ooit        in Tremelo ookalleen na een kleine zes maandzag het er uitals de gemiddeldeParijs-Roubaix kasseistrook4Als er iets isdat je moet wetenvan hoe de mensendaar kunnen vretendan kan ik u mededelendat de situatienogal schrijnend& vrij sip iswetende dat de friet             & de kebabdaar nog steeds hip is5Woorden van een anonieme met kruk lopende Tremelonaar' Die documentaire van Pano heeft Tremelo Belachelijk             & kapot gemaaktmaar met enige chancezijn we hier uiteindelijk dan tochvan dat Marokkaans koppel afgeraakt '6Achter Tremelodaar heb je dan Baalietsje kleiner dat welmaar nog een groter schandaaléén cafédrie frituurseen blanke nachtwinkel& een kerkmet mini beiaardhet bruist er volop in het dorp         & dat het hele jaar doormaar voor enige vorm van bankautomaat te zettenal was het er maar ééntjedaar vond de Balenaarjammerlijk genoeg geen tijd voor7In de absolutehoogdagen van Baalwas er een metalplaten & cd zaakbovenop de Balenbergde ironie van het geheelis dat ze dus ineen katholieke CD&V gemeente als Baalhet duivelsgebroedniet van de bergmaar netop de berg jagen8Het absolutehoogtepunt in Baalis de jaarlijkse cyclocross         & dat op 1 JanuariDe Grote Prijs Sven NysZo weet iedereen                 te Baaldat om vier uurin de nadenoenhet laatste greintje hoop van dat jaar                                voor de Balenaardan algepasseerd is9Tremelo & baal in zijn huidige staatPater Damiaandraait zich omin zijn graf

Schrikkentist
24 0

Epiloog

Ruggengraatheb je altijd al gehadminstens dubbel zoveel& minstens dubbel zolangals ikzelfmaar zo stilaanis hij helemaal op elkaar gevallenniet je spreekwoordelijke ruggengraat je voelde het effe in beide benengevoelloosheidmaar zo stilaan kom je er bovenopdesnoods met behulp vanik weet niet meerhoe zo'n rekje met tennisballen juist noemtje koppigheidhelpt ook wel op zijn eigen manierZij had minstensevenveel te zeggen als jijwaarschijnlijk veel meer zelfsin haar gloriejarenof volgens ons mama haar verhalen tochtegenwoordigwordt je 's ochtends alleen wakkergewekt door je biologische wekkermaar zo moet zijzich ook niet meer storen aan je gesnurk 's nachtsje fietsheb je lang links laten liggen              net zoals je zelfzorgzijzelf ging standaard voor& zij was niet altijd even simpel  het was niet altijd even simpelnu rijdt je op haar fiets& je rijdt niet voor nietsik zag haarhet laatste jaar & half slechts twee keervroeger zag jij haar dagelijksnu zie jij ze tweemaal per dag& daar geraak je met haar fietsnogmaals je rijdt niet voor nietstoen ik laatst stiekem achter je reedjij die grote gebrekkige manop dat kleine gebrekkige fietsjefietsend tegen de wind innaast de drassige aardappelvelden van Kesselmet de zon& die gekke pet op je kopwas dat voor een klein momenthet mooiste dat ik ooit had gezienwant ik weetdat je haar nog steeds ziettweemaal per dagaan het uiteinde van haar graf& het is hopendat ik ooit zo'n ruggengraat als jijhebben mag

Schrikkentist
9 0

De tol van de roem blijft draaien

Vincent sneed zijn oor af& maakte van dichtbij kennismet de loden ballen van weleerhij hoorde het schot naar verluidmaar van één kantdestijds had niemand echt oor naar hemdus gaf hij ze maar wegaan een Franse mejuffrouw zonnebloempitten waren allesbehalve populair voerin Frankrijk destijdshij stierf een geslagen manmen kent hem van zijn befaamdesteenkoolbaden & ad fundum absint zwelgen& dat hij blijkbaar overgevoelig wasvoor een brandende Zuid-Franse zonros bloed verbrandt goedmaar ros bloed verft goedvelen vinden hem knettergek nu uiteindelijkmaar leefde hij niet effe in een ziekenhuisdaar zijn de mensen toch ziek dacht ikOp het einde schreef Friedrich brievenonder de naam van de dronken Griekse godvan vetzakkerij theater seks & feesthij hield van stenen aan meren& knuffelde geslagen paarden lam in Turijniedereen kent hem als filosoofmaar wie kende hem echt als persoon hij ging Freddie Mercury voorals snor van het jaarzijnde de hopeloze romanticus die hij washij vond die ouwe Arthur geweldig& nam zijn misogynie overdie hij reflecteerde op zichzelfwie zijn geschriften leestwordt in uitgaanskringen gevreesdwie hadden we ook zonderNietzsche's toorn geweestgod is dood & wij hebben hem vermoordals je in de leegte kijkt kijkt de leegte in umen weze gewaarschuwdMark sneed zijn polsen door& was een gevoelige jongenbebrild ging hij door het levenvoor de dingen fijnzinniger te bekijkenin een vorig leven was hij joodmaar die naamsverandering van hem destijdsbleek in die tijden wel een vrij koosjer ideehij had een abstracte vriendenkringkleurde vele vakken vol emotie& verfde restaurantmurenmaar dat smaakte hem niet bepaaldcanvassen maken was hij niet erg goed inin koppigheid welde oude Rothko liet voor hem schilderentoen zijn longen & lever het stilaan begavenjarenlang liep hij over eierschalen en onbegripvoor met een big bang& een plas bloed te vertrekkennu heeft hij zijn eigen schrijn ergens in Houstonwaar er niet gebeden wordtmaar waar wel mensen aanbedenKurt knalde zijn gezicht erafblijkbaar met zijn dikke teende tweeloop kreeg hij in bruikleenvan een heroïnejunk die nudrone muziek maaktkwestie van de dingen wat trager& bedachtzamer aan te pakken als vroegerkleine kurt had denkbeeldige vriendjesverkleedde zich graag als een meisje& verjaart de twintigste van de kortste maandnet zoals één of anderevierderangspoëet uit Mechelen trouwenser was een bankje waar hij graag hingdat nu dusdanig vol geklieder hangtdat er simpelweg niet meer op te zitten valtlithium was zijn wondermiddelGrohl zijn drummachinezijn buurjongen zijn jeugdhelddie hij door de roem nooit kon wordendat moedercomplex raakte nooit verwerkthij wierp een boon het leven & de kop ineen leven lang wrong het schoentjede tol van de roem paste in die schoenCourtney had er naar verluidniets mee te makenJan sprong uit het raamin centrum Amsterdam& niet bepaald om zijn vliegkunsten te testenzijn achternaam Arends doet echter wel fronsen bij het ideehij koos het gebouw heel specifiek uitomdat het lichtjes overheldezo zou hij zeker niette pletter storten op iemandhij had al zijn hele levenzo hard zijn beste gedaanom mensen zo goed mogelijk te mijdendus bij zijn spetterend eindekon hij die traditie moeilijk niet verder zettende psychiatrie was niets voor hemmensen tevreden stellen welhij schreef teksten over tezamen koffie drinken& dat mensen achterwege spontaande koord zouden hangenzijn smalle boomgedichten blijken wel populair numaar die vingen destijds niet al te veel windsoms wordt er nog aan je gedacht Janbovenop dakterrassen van museumsJim stierf in badbruisballen & Frans brood in overvloedhij at zich goed rond alvorens zijn laatste zucht& verslikte zich terwijlin de dingen rondom zich heen& voornamelijk de booze rondom zich heenhij kende een militaire opvoeding waar vernedering de maatstaf wasterecht liep hij weg & liet geen briefje achterhij likte zijn pennendanste naakt in de sixtiesleefde bovenop appartementencomplexenen kende wel iets van paddenstoelen& Lucy in de lucht met diamantenooit dreigde hij om op het podiumzijn kleine Mr Mojo risin' te laten zienhij zong & dichte over schoenenindianengekke grinnikende kinderen& moordenaars in busjesgeen god daarbovenop de wolken die hem zaghij spuwde zijn woorden tot vijftig jaar verde heer is nu zijn herderde maatschappijbekijkt het maar verderJackson knuffelde een boomtegen een kleine negentig per uur& dripte de voorruit vol bloedoverigens niet alleen dat van hemeen glas teveelwerd een autorit teveelmaar zijn minnares bleef wel voor een groot deel heelzijn Lee bleef alleen achterhet grootste werk dat hij maaktewas voor een zeker Peggyhij staarde uren op zijn appartementsmuren& uiteindelijk moesten die er aan gelovenhij bonkte ze er in het kot van de nacht uitdaar stond zijn meesterwerk danna dagen blank te staren op een doekmaar de faam achterwege bleek zijn vloekhij verhuisde richting kluizenaarschapsmeet verfdoppen & sigaretten naar zijn werkenzoop heel de buurt bijeen & had buiten creatieve ook nogal geweldadige uitspattingenhet zou allemaal erfelijk bepaald zijn geweestPollock , je dient niet meer achter het net te vissenmensen wenen om je schilderijen& op de goeie manierhet is niet altijd een makkelijk gegevenom na je dood herinnerd te worden& verdiende faam komtal wel eens te laat of wordt niet geapprecieerd& zij die dan wel vaak worden herdachtdiens filosofie is al lang ontkrachtkijk maar naar Jezus& wat voor leuks & lolligsdat allemaal teweeg heeft gebracht

Schrikkentist
0 0

Wij zijn échte venten

Wij zijn échte venten de dokwerkers de loodgieters de bouwvakkers de slagers de garagisten de grondwerkers de ramenwassers de president van de Verenigde staten de magazijniers de mannen van de houtzagerij de mannen van de vuilkar & de mannen van het fabriekWij zijn échte venten De Johnny's De Danny's De metalheads De gamers De fitnessboys De straathangers De flierefluiters De krappullekes De punkers & De zuiplappenWij zijn échte ventenDat zijn wijGroot van meningklein van verstandGrote mond . Klein hart ?Ontbreekt gij een vijs ?van tijd tot stond zijn we gewoon verward& neen , dan maken wij u niks wijsWij kunnen misschien maar 1 ding tegelijkmaar wij hebben wel altijd gelijkWij laten niet zomaar in ons kaarten zienwant weet ge dat niet misschien wij zijn allenvan kop tot teen , één en al steenWij zijndé rots in de brandingMaar natuurlijk - godverdoemmestenondedjuals individu Die ander venten weten van niks& die ontbreken oftewel leeftijd oftewel geld oftewel een madam oftewel een grote TVJaloezie ?Rivaliteit ?Daarvoor hebben wij geen tijddat kennen wij nietWij weten gewoon dat wij beter zijnWaarom zouden wij onze tong inslikkenvoor ons zogezegd naar rang te kunnen schikken ?ons vader wist het vroeger al beterwant hij wist het ook beter als zijn vader& ja , vroeger is nu laterdus laat ons zeggen wij schikken ons naar rangwij zijn het grootste belangwant wij zijn échte ventenViva de mannelijkheidviva dikke tettenviva boeren & prottenviva pinten verzettenviva vagina'sviva de vadsige praatviva de voetbalviva den BMW-wegpiraatWij .zijn .échte .venten .& mijne zoonmoest dat er ooit van komenmannekes , maar die gaat er aan gelovenspermanentin mijn ogen gaat hij niets kunnen goed doen& als ik er over spreek tegen een anderof een andere vent. Specifiekis mijne zoon in zijn doen Uiterst UNIEKAlleen maar goei woordenwant zo'n überwezen als zijnde ikbrengt geen nietsnut voortof t'is de gedachte da ik vertikWij zijn échte ventenpure devotie nul komma nul emotieboertig & gatachterlijkonverzorgd & onbezorgdWie had dat ooit verwacht ?Van het sterke geslacht ?  

Schrikkentist
0 0

Opleiding

koppige eeuwig aan zichzelf twijfelende autodidact!

Publicaties

Schietvodden etcetera in Masturbation Magazine ( Engels Magazine )

Prijzen

genomineerd SOET 18+ . jaar , geen idee meer .